vrijdag, 4. juli 2008 - 22:24

Aanvraag vergunning evenement vereenvoudigd

Maastricht

De Provincie Limburg heeft, samen met een aantal partners, het Integraal Evenementenplan dat begin 2007 is vastgesteld, verbeterd. De kern van het evenementenplan is het stappenplan. Dit helpt de organisatie van grootschalige evenementen eenvoudiger te maken.

Met het stappenplan Integraal Evenementenplan kan er worden volstaan met één vergunningaanvraag en één evenementenvergunning. Bovendien werken, dankzij de multidisciplinaire aanpak, alle partijen als partners samen aan een integraal plan. Daarnaast krijgt de organisator van het evenement een actieve rol en meer verantwoordelijkheden. Een ander winstpunt van het stappenplan is deregulering (het schrappen van overbodige (deel)besluiten en voorschriften). Tot slot biedt het de mogelijkheid om te kijken naar specifieke omstandigheden van het evenement zodat maatwerk kan worden geleverd voor wat betreft de maatregelen die genomen moeten worden.

De organisatie van dergelijke evenementen is door het woud aan wet- en regelgeving erg complex en tijdrovend. Daarnaast zijn de administratieve lasten voor de organisatie, maar ook gemeenten en hulpdiensten vaak erg hoog.
Begin 2007 is een eerste versie van het Integraal Evenementenplan opgesteld. Het afgelopen jaar heeft toetsing in de praktijk plaatsgevonden. Op basis van deze ervaringen is het plan nu waar nodig aangepast. De Provincie Limburg heeft het stappenplan ontwikkeld In het kader van ‘De andere Provincie’; een programma met als doel klantgericht werken.
Provincie:
Tag(s):