woensdag, 10. december 2008 - 16:58

Aap in beslag genomen

Nieuw Dordrecht

Dinsdagmorgen heeft de Algemene Inspectie Dienst (AID) in samenwerking met de politie een witoorpenseelaapje inbeslaggenomen. Het ongeveer 25 centimeter grote aapje werd in een woning aan de Vastenow in Nieuw Dordrecht aangetroffen.

Ingevolge de Flora & Faunawet is het verboden om een aapje thuis te hebben. De AID nam het beestje inbeslag en droeg de verzorging over aan de Stichting Aap. De eigenaar verklaarde het aapje in Denemarken te hebben gekocht.
Provincie:
Tag(s):