donderdag, 23. oktober 2008 - 14:50

Aboutaleb pleit in Turkije voor instellen Commissie Gelijke Behandeling

Den Haag

Staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in Turkije een pleidooi gehouden voor de instelling van een Commissie Gelijke Behandeling.

Hij deed dit in Ankara tijdens een conferentie over een Nederlands-Turks samenwerkingsproject om de gelijke behandeling van vrouwen en mannen in Turkije te bevorderen. Dit project ‘Promoting Gender Equality’ is een initiatief van de Europese Commissie. Het ging in het voorjaar van 2007 van start en is nu afgerond.

Volgens Aboutaleb zijn tijdens het project belangrijke stappen gezet op weg naar gelijke rechten en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in Turkije. Er is een Nationaal Actieplan geschreven voor de jaren 2008-2013. Daarin worden acties aangekondigd om de positie van vrouwen te verbeteren op het gebied van onder meer onderwijs, arbeidsmarkt, armoede en gezondheid. Ook is voorlichting gegeven over het belang van gelijke rechten en gelijke kansen voor vrouwen en mannen. Bijna achthonderd beleidsmakers en anderen die actief zijn op het gebied van gelijke rechten hebben hierover cursussen gevolgd. De cursussen worden na het aflopen van het samenwerkingsproject door Turkije voortgezet.

Aboutaleb sprak de hoop uit dat de Turkse regering een volgende stap wil zetten, namelijk de instelling van een zogeheten ‘Gender Equality Body’. Hij verwees daarbij naar de ervaringen die Nederland heeft met de Commissie Gelijke Behandeling. Ook als je discriminatie in de wet verbiedt, blijft het voorkomen. Vrouwen moeten dan ergens met hun klacht naartoe kunnen. Bovendien houdt zo’n commissie de samenleving alert op het punt van gelijke rechten en gelijke behandeling, aldus Aboutaleb. Overigens is een dergelijke commissie een voorwaarde waaraan nieuwe lidstaten van de Europese Unie moeten voldoen.
Provincie:
Tag(s):