vrijdag, 12. december 2008 - 15:48

Accoord over nieuwe gemeente Vecht en Venen

Mijdrecht

De ministerraad heeft vrijdag 12 december op voorstel van staatssecretaris Bijleveld-Schouten van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met het wetsvoorstel tot gemeentelijke herindeling van de gemeenten Abcoude, Breukelen, De Ronde Venen en Loenen per 1 januari 2010 tot de nieuwe gemeente Vecht en Venen.

Op basis van het herindelingsvoorstel van de provincie Utrecht hebben de afgelopen maanden diverse consultaties plaatsgevonden. De bij het herindelingsproces betrokken partijen hebben hun zienswijze kenbaar gemaakt.

Op basis hiervan is geconcludeerd dat, onder verwijzing naar het langdurige herindelingsproces, versterking van bestuurskracht in de betrokken gemeenten op dit moment noodzakelijk en urgent is.

Met de samenvoeging van Abcoude, Breukelen, De Ronde Venen en Loenen ontstaat een sterke, toekomstbestendige gemeente die op voldoende - zij het geen volledig - draagvlak in het gebied kan rekenen.
Provincie:
Tag(s):