vrijdag, 25. juli 2008 - 16:30

Achterhoekse veehouder weer in de fout

Kerkrade

De Algemene Inspectiedienst (AID) heeft vrijdag bij een veehouder in de Achterhoek 26 runderen in beslag genomen. De veehouder was in het verleden al twee keer eerder geverbaliseerd en ook gewaarschuwd wegens het onthouden van de nodige zorg aan zijn dieren.

Enkele weken geleden is door de AID en een dierenarts van de Voedsel en Warenautoriteit (VWA) in overleg met de veehouder een verbeterplan opgesteld. Bij de hercontrole, die vandaag plaatsvond, bleek dat er een verslechtering was van de situatie. De dierenarts stelde vast dat er weer sprake was van onthouding van de nodige zorg aan de dieren. De 24 volwassen koeien en 2 kalveren zijn in beslag genomen en ondergebracht bij een opvangadres.

Bij de hercontrole op het bedrijf trof de AID, naast de sterk vermagerde dieren, ook een dood dier en drie zieke dieren aan. Deze drie runderen konden niet meer staan en zijn door een dierenarts gedood.

De veehouder krijgt een proces-verbaal voor overtreding van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren en het Besluit Welzijn Productiedieren. Daarnaast wordt de veehouder begeleid door een sociaal team.
Provincie:
Tag(s):