vrijdag, 5. december 2008 - 16:23

Achternaam veranderen wordt fiks duurder

Den Haag

De ministerraad heeft op voorstel van minister Hirsch Ballin van Justitie vrijdag 5 december ingestemd met de verhoging van het tarief voor naamswijziging naar 487,50 euro. Dit is nodig om het tarief kostendekkend te maken. Het aangepaste tarief voor mensen met een inkomen op bijstandsniveau komt te vervallen.

Jaarlijks neemt het ministerie van Justitie circa 2.200 verzoeken voor geslachtsnaamverandering in behandeling. In 1987 zijn de tarieven vastgesteld op respectievelijk 226 euro (500 gulden) en 56 euro (125 gulden) en daarna niet meer aangepast.

In 2006 is besloten de tarieven voor naamswijziging in twee fasen kostendekkend te maken. In 2007 ging het tarief daarom naar respectievelijk 390 en 110 euro. Door het besluit over de tweede verhoging, ontstaat er één tarief voor naamswijziging: 487,50 euro. Het tijdstip waarop dit nieuwe tarief van kracht wordt, is nog niet vastgesteld.

Omdat een geslachtsnaamswijziging eenmalig is en niet onverwacht komt, wordt het aangepaste tarief voor mensen met een inkomen op bijstandsniveau afgeschaft. Overigens gelden voor het veranderen van de geslachtsnaam (achternaam) strikte regels.
Provincie:
Tag(s):