zaterdag, 10. mei 2008 - 9:34

Achterstanden inburgering zeer zorgelijk

Oss

Gemeenten slagen er niet in de cursistenstroom voor inburgering voldoende op gang te krijgen. In de eerste helft van 2008 trekt het aantal cursisten wel iets aan, maar niet voldoende. Minister Vogelaar voor Wonen, Wijken en Integratie noemt de situatie zeer zorgelijk. In Nederland wonen naar schatting 500.000 mensen die de Nederlandse taal niet of onvoldoende spreken.

De problemen bij de inburgering doen zich vooral voor in de vier grote steden, met name in Amsterdam. Door de achterstanden kampen aanbieders van taalcursussen met forse verliezen. Dat blijkt uit een brief van minister Vogelaar aan de Tweede Kamer.

Minister Vogelaar kondigt aan met de vier grote gemeenten vóór de zomer topoverleg te voeren om oplossingen te vinden voor de uitvoeringsproblemen. Voorafgaand werken de aanjaagteams van het ministerie samen met de vier grote steden aan voorstellen voor verbetering van de uitvoering.

Het grote aantal inburgeraars in deze gemeenten maakt volgens de minister een bijzondere aanpak noodzakelijk.

Eind mei voert minister Vogelaar samen met staatssecretaris Van Bijsterveldt van Onderwijs overleg met de gemeenten en de taalaanbieders over de vraag hoe met de gevolgen van de financiële problemen kan worden omgegaan.
Provincie:
Tag(s):