dinsdag, 26. februari 2008 - 21:18

ACP stelt minister ultimatum

Leusden

Het bondsbestuur van de ACP heeft het officiële standpunt over het eindbod van minister Ter Horst vastgesteld. Dinsdagmiddag heeft het bondsbestuur stilgestaan bij de uitkomsten van de ledenbijeenkomsten. Een groot deel van de achterban heeft de afgelopen anderhalve week zijn of haar stem laten horen. 95% van de ACP leden zei 'nee'. De boodschap van de leden was duidelijk: dit bod is onvoldoende.

Uit de verschillende bijeenkomsten komen dezelfde pijnpunten naar voren. Het grootste probleem is volgens de leden dat de minister aangeeft dat het gaat om een loonbod van 10% (over drie jaar), Het gaat echter structureel om 6,8%. Leden hebben het gevoel dat de minister hier minimaal een te rooskleurig beeld geeft van de situatie.

Daarnaast steekt het agenten dat het bod voor 2010 onzeker is. De bonden, maar ook de minister zelf zijn het erover eens dat de bestaande functiewaardering en het daaraan gekoppelde loongebouw achterhaald is. De minister wil de functies in 2010 herwaarderen, maar gebruikt hier de 3,25% loonruimte voor 2010 voor. Het gaat hier volgens collega’s om ‘een sigaar uit eigen doos’. Als je met elkaar constateert dat functies aan een herwaardering toe zijn, dan laat je dit niet betalen door de medewerkers zelf.

Het ACP heeft de minister dinsdagmiddag schriftelijk op de hoogte gesteld van het standpunt. In die brief is ook een ultimatum gesteld dat op 7 maart afloopt. Op of voor die datum wil de ACP van de minister horen of zij bereid is het woord ‘eind’ te schrappen en met ons om tafel te gaan om te komen tot een goede CAO voor politiemensen.
Provincie:
Tag(s):