woensdag, 3. september 2008 - 15:00

Actie Help! De school verzuipt

Donderdagochtend 4 september voeren de basisscholen De Geule, Merwedelaan 15 in Terneuzen en Basisschool De Komme, I.C. van Lindestraat 9 in Biervliet actie in het kader van de landelijke aktie Help! De school verzuipt.

Overal in het land vinden op dit moment soortgelijke acties plaats georganiseerd door AOb, AVS, CMHF, CNV Onderwijs en CNV Schoolleiders.
De handtekeningenactie onder leerkrachten, onderwijsondersteuners, schoolleiders en ouders in het primair onderwijs moet de eis van deze onderwijsorganisaties om 'extra ondersteuning in elke school' extra kracht bij te zetten.

Te vaak is een schoolleider of leerkracht bezig met werk waarvoor hij niet is aangenomen; het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs.

Te veel tijd gaat namelijk op aan een vergadering plannen, de deur persoonlijk open doen om de veiligheid te vergroten, koffie zetten, telefoon aannemen, de vuilnis buiten zetten en andere zaken. Allemaal erg belangrijk om een schoolorganisatie goed te laten lopen, maar niet in het directe belang van het kind en de kwaliteit van het onderwijs.Een conciërge of administratieve kracht kan veel werk uit handen nemen, zodat de onderwijsprofessional zich kan inzetten voor professioneel onderwijs.

Ook op het Ministerie van Onderwijs zegt men deze ondersteuning noodzakelijk te vinden. Maar geld wordt er niet voor vrijgemaakt, in ieder geval niet genoeg. Om op elke school fulltime ondersteuning aan te kunnen stellen, is 150 miljoen euro extra nodig, bovenop de 20 miljoen die de scholen nu te verdelen hebben.

Schoolleiders en teamleden worden opgeroepen de petitie te verspreiden op school en door alle betrokkenen te laten ondertekenen. Ook op internet kan worden deelgenomen aan de actie:

www.helpdeschoolverzuipt.nl.
Provincie:
Tag(s):