vrijdag, 23. mei 2008 - 8:33

Actie 'Ochtendgloren' op A28 bij Hoogeveen

Hoogeveen

Vijftien samenwerkende opsporingsinstanties hebben in de nacht van donderdag 22 op vrijdag 23 mei 2008 de actie ‘Ochtendgloren’ gehouden op de rijksweg A28 in de gemeente Hoogeveen. In beide richtingen zijn 965 bestuurders gecontroleerd op snelheid, het gebruik van alcohol en andere overtredingen. In 78 gevallen is proces-verbaal opgemaakt.

Tussen 21.30 en 02.30 uur zijn zoveel mogelijk bestuurders op op- en afritten en de parkeerplaatsen ‘Lageveen’ en ‘Panjerd’ staande gehouden, waar zij in eerste instantie een blaastest aflegden. Bestuurders die teveel alcohol hadden gedronken ondergingen ter plaatse een ademanalyse.

De controle ‘Ochtendgloren’ heeft als doel het alcoholmisbruik van (beginnende) bestuurders en andere overtredingen terug te dringen in het belang van de verkeersveiligheid en het terugdringen van de (midden)criminaliteit op en rond de A28 teneinde de veiligheid van de burgers te waarborgen.

Voor het overschrijden van de maximum snelheid krijgen 231 bestuurders nog bericht thuis. Eén verdachte is aangehouden voor een openstaande boete van ruim 1100 euro. Twee bestuurders hadden teveel alcohol gedronken en kregen een bekeuring en een rijverbod. De Koninklijke Marechaussee trof een bestuurder in een militair voertuig, terwijl dat op dat tijdstip niet was toegestaan. Tegen de bestuurder zal proces-verbaal voor militaire joyriding worden opgemaakt.
Provincie:
Tag(s):