donderdag, 21. februari 2008 - 12:50

Actie tegen schoolverzuim voor vakantie

Utrecht

Leerplichtambtenaren van de gemeente Utrecht bezoeken op vrijdag 22 februari – vlak voor de krokusvakantie - meerdere scholen om te horen welke leerlingen afwezig zijn. Afwezige en ziekgemelde leerlingen worden thuis bezocht om de reden van hun afwezigheid te achterhalen. Deze actie is een vervolg op de actie ‘Aftrap Verzuim’, die de gemeente afgelopen jaar vlak voor de zomervakantie in het primair onderwijs hield.

Op vrijdagmorgen 22 februari wordt een aantal scholen voor voortgezet onderwijs om een overzicht van de niet-aanwezige leerlingen gevraagd. Alle scholen voor voortgezet onderwijs zijn vooraf van de actie op de hoogte gebracht.

Na de schoolbezoeken bezoeken de leerplichtambtenaren de afwezige leerlingen thuis, om de reden van het schoolverzuim na te vragen. Is daar niemand, dan krijgen de ouders een uitnodiging om bij de gemeente uitleg te komen geven. Dit kan uitmonden in een proces-verbaal (en eventueel een boete).
Provincie:
Tag(s):