dinsdag, 8. april 2008 - 13:40

Actiegroep Sint Pietersberg overhandigt duizenden steunverklaringen

Maastricht

De initiatiefgroep Sint Pietersberg Adembenemend heeft dinsdagmiddag aan burgemeester Gerd Leers van Maastricht bijna 5000 ondersteuningsverklaringen overhandigd. Hiermee gaat het burgerinitiatief ook op gemeentelijk niveau van start. Eind februari nam gouverneur Léon Frissen al rond de 6000 ondersteuningsverklaringen in ontvangst als start van het provinciaal burgerinitiatief.

Eind 2004 liet Heidelberg Zement (moederbedrijf van ENCI) weten dat de ENCI (uiterlijk) eind 2009 zou stoppen met het afgraven van mergel en het verwerken van mergel tot klinker. Deze plannen zijn inmiddels van de baan. Sinds vorig jaar is bekend dat de ENCI tot 2020 de huidige ontgronding wil voort zetten. Hiervoor zijn nieuwe vergunningen nodig zoals een ontgrondingsvergunning. In de loop van dit jaar zullen Gedeputeerde Staten een besluit nemen over deze vergunningsaanvraag en op vrijdag 18 april buigen Provinciale Staten zich over het burgerinitiatief. Omdat de activiteiten van de ENCI plaats vinden op het grondgebied van de gemeente Maastricht heeft de gemeente Maastricht een belangrijke (adviserende) stem in het kapittel. Als de gemeente Maastricht zich tegen een nieuwe vergunning keert dan is het zeer de vraag of deze er komt. Daarom vindt er naast het provinciaal burgerinitiatief een gemeentelijk initiatief plaats.

Sint Pietersberg Adembenemend is niet alleen tegen een nieuwe ontgrondingsvergunning, maar heeft ook een eigen visie op de toekomst van de Sint Pietersberg en de huidige werkgelegenheid. De initiatiefgroep wil naast provinciale Staten ook in de gemeenteraad een discussie op gang brengen over een meer toekomstgericht beleid. Dit alles onder het motto: een berg met een toekomst, werkgelegenheid met een toekomst en een stad met een schonere toekomst.

Voor indiening van het burgerinitiatief bij de gemeente zijn minimaal 300 steunbetuigingen noodzakelijk. In amper twee maanden wist de initiatiefgroep rond de 11.000 steunbetuigingen te verzamelen, waarvan bijna 5000 voor het gemeentelijk burgerinitiatief en bijna 6000 voor het provinciaal burgerinitiatief . De steun van de Maastrichtse inwoners voor dit burgerinitiatief is dus groot.
Provincie:
Tag(s):