maandag, 22. december 2008 - 21:13

Actieprogramma voor de Hambaken

Na aanleiding van de ongeregeldheden in de Hambaken van medio oktober, is direct ingezet op extra beheer en toezicht in de wijk. Er is een analyse gemaakt van de situatie in de wijk. Waar liggen kansen en welke problemen zijn er.Er is een actieprogramma opgezet met vier thema’s, sociaal, veiligheid, wonen en economisch.

De Hambaken is één van de 7 aandachtsgebieden uit het Grotestedenbeleid. Volgens planning zou extra inzet pas in 2010 aan de orde zijn. Dit is nu naar voren gehaald. Naast aandacht voor leefbaarheid, veiligheid en versterking van de bewonersstructuren wil het college samen met de corporaties onderzoeken of ook op een aantal plaatsen in de wijk herstructurering mogelijk is.

In de Hambaken wonen meer dan gemiddeld bewoners die te maken hebben met schulden en/of een laag inkomen. Het college wil voor alle bijstands gerechtigden een re-integratieproject op maat aanbieden. Ook wonen in de Hambaken veel bewoners die een inburgeringsplicht hebben. In 2009 wordt in de wijk een plek ingericht waar bewoners, die daarvoor in aanmerking komen, terecht kunnen voor hun inburgeringstraject.
Provincie:
Tag(s):