donderdag, 27. november 2008 - 10:12

Activiteitenkalender voor Rolde succes

Rolde

Op 20 november 2008 zijn burgemeester Van Oosterhout van de gemeente Aa en Hunze en de verschillende organisatoren van Rolder activiteiten bij elkaar gekomen om de activiteitenkalender van 2008 te evalueren. Daarnaast is de activiteitenkalender van 2009 vastgesteld.

Op verzoek van de burgemeester zijn de partijen in januari 2008 al bij elkaar gekomen. Toen is besloten om tot een gezamenlijke activiteitenkalender voor Rolde te komen. De aanleiding hiervoor was een situatie die zich in december 2007 heeft voorgedaan, waarbij twee verschillende partijen in hetzelfde weekend een gelijksoortig evenement wilden organiseren. Hierdoor ontstond een onwerkbare situatie tussen de partijen.

In de gezamenlijke activiteitenkalender worden alle activiteiten die in Rolde plaatsvinden opgenomen. De activiteitenkalender is zo samengesteld dat er geen soortgelijke activiteiten door verschillende partijen worden georganiseerd en dat er maximaal één activiteit per weekend is.

De activiteitenkalender van 2008 is door de aanwezigen geëvalueerd. Conclusie is dat er leuke activiteiten zijn georganiseerd en dat men elkaar niet ‘in de wielen heeft gereden’. Daarnaast zijn de activiteiten voor 2009 in beeld gebracht en goed bevonden door de aanwezigen. Ook komend jaar zullen in Rolde tal van prachtige evenementen plaatsvinden voor een breed publiek.

Afgesproken is dat de organisatoren tijdig een volledige vergunningaanvraag indienen bij de gemeente. Het verzoek om een doorlopende vergunning voor de traditionele activiteiten wordt door de gemeente gehonoreerd.
Provincie:
Tag(s):