vrijdag, 19. september 2008 - 18:14

Acute zorg patiënten IJsselmeer-ziekenhuizen gegarandeerd

Lelystad

De acute zorg voor patiënten van de IJsselmeerziekenhuizen in Emmeloord en Lelystad wordt overgenomen door ziekenhuizen in de directe omgeving. Daarover zijn afspraken gemaakt tussen de zorgverzekeraars en de betrokken ziekenhuizen. Dit is de uitkomst van het overleg tussen de gemeenten Lelystad, de provincie Flevoland, de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Geen mobiele OK's Defensie
Hiermee is de continuïteit van de acute zorg verzekerd. De plaatsing van een mobiele operatiekamerunit van Defensie op het terrein van de IJsselmeerziekenhuizen is daarmee op dit moment niet nodig.

Onderrzoek
Wel wordt er nog onderzoek gedaan naar de oorzaak van de problemen aan het luchtbehandelingssysteem en de termijn waarop de acute zorg weer kan worden hervat om te bepalen welke vervolgstappen moeten worden gezet.

Afspraken ambulancevervoer
Voorwaarde voor het overnemen van de acute zorg door de omliggende ziekenhuizen is dat het noodzakelijke ambulancevervoer voor deze patiënten is gegarandeerd. Met de GGD Flevoland zijn afspraken gemaakt, zodat ook aan deze voorwaarde wordt voldaan.

Daarbij is ook afgesproken dat voortdurend in de gaten wordt gehouden of de inzet van ambulances in de praktijk daadwerkelijk voldoende is. De IGZ zal de komende periode het toezicht op de zorg in de IJsselmeerziekenhuizen verscherpen. Ook zal de situatie in de omliggende ziekenhuizen nauwgezet worden gevolgd.

Verder hebben de betrokken partijen afgesproken dat na het weekend een onderzoek naar de oorzaak van de problemen aan het luchtbehandelingssysteem in de ziekenhuizen wordt ingesteld.

Daarbij wordt ook gekeken naar de termijn waarop het systeem aan de eisen met betrekking tot veiligheid en kwaliteit kan voldoen en de acute zorg in Lelystad en Emmeloord kan worden hervat. Om ook dit proces goed te kunnen blijven volgen, zullen de partijen dinsdag opnieuw met elkaar spreken.

Over een langere periode was de bedrijfsvoering niet op orde, waardoor problemen onopgelost bleven. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft inmiddels – in overleg met het College Sanering Zorginstellingen (CSZ) – een deskundige benoemd die de financiële situatie van het ziekenhuis onderzoekt.

Het op non-actief stellen van de voorzitter (en tegelijkertijd het enige lid) van de Raad van Bestuur was onvermijdelijk en noodzakelijk, nadat was gebleken dat de problemen te laat en niet adequaat zijn aangepakt.

Daarmee zijn concessies gedaan aan de kwaliteit van zorg en daarmee ook aan patiëntveiligheid. De minister verlangt van de IJsselmeerziekenhuizen, in het bijzonder de Raad van Toezicht – mede op basis van advies van de IGZ – verdere maatregelen te treffen die de continuïteit en kwaliteit van zorg garanderen.

Een en ander moet er toe leiden dat de kwaliteit en bereikbaarheid van de zorg wordt gegarandeerd. Met het oog daarop zal de IGZ het toezicht verscherpen.
Provincie:
Tag(s):