dinsdag, 15. april 2008 - 21:25

´Dag van het Brabantse platteland´

Tilburg

Het bruist van de activiteiten om het platteland mooi en leefbaar te houden en te maken. Er gebeurt meer dan je ziet. Op zaterdag 19 april is de ´Dag van het Brabantse platteland´. Die dag worden fiets- en wandelexcursies in heel Brabant aangeboden en zijn er bedrijven
die open huis houden. Alle activiteiten hebben gemeen dat reconstructieprojecten, die in voorbereiding of uitvoering zijn, onder leiding van een kundige gids kunnen worden bezocht en bezichtigd. Bijvoorbeeld de natuurontwikkeling in de Brand of landschapspark
Moerenburg. Ook Tilburg neemt deel aan de Dag van het Brabantse Platteland.

Op zaterdag 19 april vindt de ´Dag van het Brabantse platteland´ in Tilburg plaats op de locatie Rioolgemaal Moerenburg (Hoevensekanaaldijk 38, gelegen tussen de fietsknooppunten 56 en 82). Van 10.30 - 16.00 uur worden bezoekers aan het Rioolgemaal met koffie en thee ontvangen en wordt tekst en uitleg gegeven over de ontwikkeling van het Rioolgemaal, het landschapspark Moerenburg en het Groene Woud. Er worden door de
provincie Noord-Brabant, het Waterschap de Dommel en de gemeente Tilburg rondleidingen verzorgd.

Het rioolgemaal is de oudste waterzuivering van Nederland en wordt de poort naar het Groene Woud genoemd. Onlangs is deze waterzuivering, waarvan nog zeer veel cultuurhistorische waardevolle restanten zichtbaar zijn, omgevormd tot rioolgemaal en helofytenfilter (natuurlijke waterzuivering met behulp van riet). De gemeente Tilburg en
Waterschap De Dommel zoeken naar nieuwe functies van deze locatie. Daarom is in 2007 geëxperimenteerd met kunst- en theaterprojecten op deze locatie.
Provincie:
Tag(s):