maandag, 17. maart 2008 - 17:50

Adequate reactie op 'grote brand' Nijverdal krijgt een voldoende

Nijverdal

Vrijdag 14 maart vond in de gemeente Hellendoorn een rampenoefening plaats. Het instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) begeleidde de oefening. Zij gaven in de evaluatie aan dat de gemeente van hen een dikke voldoende kreeg.

's Ochtends vond een workshop plaats. Hierin was veel aandacht voor de taken van en de relaties tussen de diverse gemeentelijke processen en externe processen. ’s Middags vond van 13.00 tot 16.30 uur de daadwerkelijke oefening plaats.

Grote brand centrum Nijverdal
De oefening richtte zich op een grote brand in het centrum van Nijverdal. Verschillende aspecten kwamen daarbij kijken: zorgen voor opvang van slachtoffers, zorgen voor evacuatie en opvang van omwonenden, registratie van al deze personen, voorlichting aan pers en publiek, nazorg, schaderegistratie, etc.

Ook externe bedrijven kregen met de oefening te maken. Degenen die oefenden moesten ook daadwerkelijk externe bedrijven bellen zoals ziekenhuizen, sporthal, supermarkt, RTV Oost, Rode Kruis, omringende gemeenten.

Circa zestig medewerkers van de gemeente heeft het COT beoefend. Het totale aantal betrokkenen lag op ruim honderd. De oefening beperkte zich tot de gemeentelijke processen. Het ging dus niet om een oefening waar het bestuur, het managementteam of hulpdiensten bij betrokken waren.

De processen waar een gemeente mee te maken krijgt, zijn ondergebracht bij verschillende actiecentra. Deze centra oefenen regelmatig en hanteren daarbij vastgestelde draaiboeken. Bijzonder aan deze oefening was dat alle actiecentra tegelijkertijd oefenden. Het COT komt nog met een uitgebreid verslag van de oefening.
Provincie:
Tag(s):