zondag, 12. oktober 2008 - 14:03

AD(H)D komt vaak voor bij musici en dansers

Amsterdam

AD(H)D gerelateerde klachten komen opmerkelijk vaak voor bij musici en dansers. Zo blijkt uit recent onderzoek dat 60% van de kunstenaars deze klachten heeft. Dit heeft neuropsycholoog Gert-Jan de Haas tijdens het symposium “Genees & Kunst 7� gesteld dat zaterdag 11 oktober plaatsvond in VU medisch centrum.

Deze “wereldprimeur� en andere opmerkelijke lezingen en optredens kwamen aan bod op dit symposium rond wetenschap en podiumkunst.

De Nederlandse Vereniging voor Dans- en MuziekGeneeskunde (NVDMG) is een wetenschappelijke vereniging met als belangrijkste doel het bevorderen van de geneeskunde voor dansers en musici.

NVDMG richt zich op wetenschappelijk onderzoek, preventie, diagnostiek en behandeling van aandoeningen, somatisch dan wel psychisch, veroorzaakt door – of hinderend bij – het dansen of musiceren. Elk half jaar organiseert de NVDMG een symposium met tal aan belangwekkende sprekers en uitvoerende kunstenaars.

Dit keer sprak o.a. neuropsycholoog Gert-Jan de Haas verbonden aan Medisch Centrum voor Dansers en Musici te Den Haag. De Haas deed onderzoek naar AD(H)D kenmerken onder dansers en musici. Naast een positieve score van 60% op deze kenmerken vond hij ook dat er bij deze groep meer psychische klachten zijn.

De diagnose AD(H)D hoort bij mensen die levenslang last hebben van concentratiestoornissen, impulsiviteit en/of (motorische) onrust. Het zijn meestal ook avondmensen; laat naar bed en laat op. Dit geldt ook voor het artiestenbestaan waardoor dit niet als slaapstoornis wordt (h)erkend.

Bij kunstenaars kunnen zich problemen voordoen in de thuissituatie, relaties, het runnen van een eigen praktijk, andere vakken dan het hoofdvak of het in de hand houden van je agenda.

Ook zinvol revalideren na een blessure kan problematisch verlopen. Als kunstenaars te horen krijgen dat ze mogelijk AD(H)D hebben, kan dit veel duidelijkheid bieden. Bijvoorbeeld waarom dingen in het verleden niet gingen zoals ze hadden gewild.

En het risico op somatische klachten door overbelasting of trauma is groter bij hen. Het Medisch Centrum voor Dansers en Musici in Den Haag biedt deze groep diagnostiek en behandeling.
Categorie:
Tag(s):