woensdag, 16. juli 2008 - 12:49

Adoptieorganisaties werken aan kwaliteit

Den Haag

De zeven organisaties die verantwoordelijk zijn voor de bemiddeling bij interlandelijke adoptie, de zogenaamde vergunninghouders, hebben zichzelf nadere kwaliteitseisen opgelegd. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan een professionelere taakvervulling. Dit blijkt uit het Kwaliteitskader vergunninghouders interlandelijke adoptie dat minister Hirsch Ballin van Justitie aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In het Kwaliteitskader is onder meer vastgelegd welke informatie-eisen gelden voor de vergunninghouders en zijn criteria geformuleerd voor de controle op de bestemming en besteding van gelden in het buitenland. Ook bevat het Kwaliteitskader eisen ten aanzien van de kwaliteit en deskundigheid van de medewerkers van de vergunninghouders.
Uiterlijk 1 januari 2010 moeten de vergunninghouders aan de kwaliteitseisen voldoen. Het Kwaliteitskader sluit aan bij het beleid van minister Hirsch Ballin om de kans op misstanden bij interlandelijke adoptie te verkleinen.

Andere maatregelen die de minister heeft genomen, zijn de intensivering van de contacten met andere landen en de voorbereiding van een wetswijziging waarin het toezicht op interlandelijke adoptie beter wordt geregeld.
Provincie:
Tag(s):