donderdag, 4. december 2008 - 9:09

Advies: Gelijke behandeling gehandicapten op meer terreinen

Den Haag

De reikwijdte van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/cz) is nog erg beperkt en zou moeten worden uitgebreid. Dit staat in het rapport ‘Zonder vallen en opstaan’ van de Commissie gelijke behandeling. Staatssecretaris Bussemaker nam het rapport woensdag 3 december , op de ‘Europese dag van mensen met een handicap’, in ontvangst.

In een reactie liet zij weten dat de wet een belangrijk instrument vormt voor de rechtsbescherming, maar dat uitbreiding van de werking ervan inderdaad nodig is. Deze uitbreiding is al in voorbereiding.

Onderwijs en verkeer
De Commissie gelijke behandeling ervaart geen grote problemen bij het uitleggen en toepassen van de WGBH/cz in de praktijk. Wel beveelt de commissie aan om de terreinen waarop de WGBH/cz werkzaam is, uit te breiden.

Naast arbeid en beroepsonderwijs zouden ook funderend onderwijs, goederen- en dienstenverkeer (zoals openbaar vervoer) en de toegankelijkheid van de bebouwde omgeving aan de werkgebieden moeten worden toegevoegd.

Wetsvoorstel
De wet omvat al het onderdeel openbaar vervoer, maar dit onderdeel is echter nog niet van kracht. Er ligt een wetsvoorstel bij het parlement om de WGBG/cz uit te breiden met het hele onderwijs en wonen. Na goedkeuring door de Eerste Kamer kunnen vanaf 2009 de terreinen onderwijs en wonen worden toegevoegd.

Rechtsbescherming
De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) biedt rechtsbescherming aan mensen met een beperking wanneer zij ongelijk worden behandeld in werk of het beroepsonderwijs. De wet trad 1 december 2003 in werking.
Provincie:
Tag(s):