vrijdag, 9. mei 2008 - 21:11

‘2008 Jaar van het Religieus Erfgoed’

Zeeland

Met toespraken over ‘verhalen, voorwerpen en vromen’, religieuze muziek van de zestiende-eeuwse Thoolse componist Ghiselin Danckerts, persoonlijke verhalen vanuit joodse, christelijke en islamitische achtergrond bij religieus erfgoed, de opening van een schatkamer met kerkelijke schatten uit de Willibrordusbasiliek en een tentoonstelling van foto’s over ‘cultuur, wereldbeeld en religie’ wordt op vrijdag 16 mei het Jaar van het Religieus Erfgoed in Zeeland officieel geopend.

Hierbij zijn onder meer bisschop J.H.J. van den Hende van Breda en gedeputeerde H. van Waveren van de provincie Zeeland aanwezig. De openingsmanifestatie vindt plaats in de Sint-Willibrordusbasiliek te Hulst.

Nederland heeft een enorme rijkdom en diversiteit aan religieus erfgoed: kerken, synagogen, kloosters, moskeeën, abdijen en begraafplaatsen. Door de voortgaande ontkerkelijking, fusies van kerkgenootschappen en stijgende onderhoudskosten wordt het steeds moeilijker om dit erfgoed in stand te houden. Steeds meer kerken worden gesloten en uiteindelijk gesloopt. Op die manier dreigt een kostbaar deel van dit erfgoed, zowel materieel als immaterieel, voor altijd verloren te gaan. Daarom is 2008 landelijk uitgeroepen tot Jaar van het Religieus Erfgoed.

Ook in Zeeland dreigt de kerk letterlijk uit het straatbeeld te verdwijnen, terwijl deze van oudsher het hart vormt van de Zeeuwse samenleving. Het beeld van veel dorpen en steden in Zeeland wordt zelfs letterlijk bepaald door de kerk. Historische kerken en andere godshuizen zijn dan ook onmisbare dragers van de identiteit van Zeeland. Maar ook van de periode voor de kerstening is erfgoed bewaard gebleven, zoals herinneringen aan de aanwezigheid van Nehalennia, de inheemse préchristelijke godin. Om het tij van teloorgang te keren zal Zeeland dan ook volop meedoen om de belangstelling voor dit erfgoed te vergroten.

In het programma van de Zeeuwse Openingsmanifestatie komt tot uiting dat het Zeeuwse religieus erfgoed een enorme diversiteit aan religieuze stromingen en uitingen weergeeft. Die diversiteit komt ook tot uiting in het project ‘zevenxzeven’.

In dit project worden gedurende het jaar zeven maanden lang zeven verhalen per maand verzameld over materieel en immaterieel religieus erfgoed. De voorwerpen, gebouwen, gebruiken of plekken in het landschap die verwijzen naar het religieus erfgoed geven de verhalenvertellers betekenis en inspiratie in het heden. De persoonlijke verhalen bieden achtergrondinformatie over het voorwerp, het gebouw, het gebruik of de plek in het landschap. Drie vertellers lichten op 16 mei in Hulst toe welke persoonlijke betekenis dit specifieke erfgoed voor hen heeft.

Jolanda Geerse stelde de tekst voor de verhalen samen op basis van interviews en Mechteld Jansen verzorgde de foto’s. Tussen mei en december (iedere maand zeven) worden de 49 basisverhalen van 'zevenxzeven' op de website www.zevenxzeven.nl geplaatst en uiteindelijk bijeengebracht in een boek dat gepresenteerd wordt tijdens de landelijke sluitingsmanifestatie van ‘2008 Jaar van het Religieus Erfgoed’ op 11 december in Middelburg.

Door het verzamelen van verhalen wordt veel onzichtbaar religieus erfgoed in Zeeland zichtbaar gemaakt. In 2008 zijn veel van de voorwerpen, gebouwen, et cetera daadwerkelijk ook voor het publiek te zien. De plekken zijn verspreid over de gehele provincie. De website 'zevenxzeven' is vanaf 16 mei online.

De Zeeuwse Openingsmanifestatie van ‘2008 Jaar van het Religieus Erfgoed’ op 16 mei in Hulst is alleen voor genodigden. Veel onderdelen van de manifestatie zijn echter gedurende het jaar ook elders in de provincie te zien en te horen.

De stichting NieuwZout levert een bijdrage aan de openingsmanifestatie vanuit de concertreeks ‘Zeven eeuwen muziek in Zeeland’. Hierin worden werken uitgevoerd die afkomstig zijn uit het Zeeuwse muziekverleden of gecomponeerd door uit Zeeland afkomstige, dan wel in de provincie woonachtige componisten. De concertreeks wordt gedurende ‘2008 Jaar van het Religieus Erfgoed’ op diverse locaties in de provincie uitgevoerd. Ook de fototentoonstelling ‘Cultuur, wereldbeeld en religie in BEELD’ van de fotobond BNAFV-afdeling Zeeland reist gedurende het jaar door de provincie.

Tot en met 31 mei is deze tentoonstelling nog in de basiliek te zien. De ‘Schatkamer van de Willibrordusbasiliek’ is vanaf 16 mei tot en met 14 september (uitgezonderd 1 en 29 juni en 31 augustus) iedere zondag van 14.00 tot 16.00 uur geopend. Ook het orgelspel van dirigent-organist Jo Ivens is gedurende het jaar regelmatig te beluisteren in de basiliek. De verhalen uit het project ‘zevenxzeven’ zijn vanaf 16 mei te lezen op www.zevenxzeven.nl. Vanaf deze datum kan iedereen hier nieuwe verhalen aan toevoegen die verwijzen naar religieus erfgoed in Zeeland.

De Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) coördineert op provinciaal niveau de activiteiten. Veel erfgoedorganisaties en beheerders van religieus erfgoed hebben een gevarieerd programma van aansprekende publieksactiviteiten samengesteld. Het publiek kan hierdoor ervaren wat religieus erfgoed zoal betekent: schoonheid, een plek van bezinning en ontmoeting, een deel van onze geschiedenis. Er zijn tentoonstellingen, concerten, lezingen, processies en pelgrimstochten, boekuitgaven, studiedagen, kunstprojecten, wandeltochten, et cetera.

Raadpleeg voor een actueel overzicht de Zeeuwse evenementenkalender op www.scez.nl, of haal vanaf 1 juni de gedrukte kalender op bij een VVV-kantoor, bibliotheek, museum of archief in Zeeland.
Provincie:
Tag(s):