vrijdag, 21. november 2008 - 22:57

‘De vuilnisauto op school in De Woldenl’

Zuidwolde

Afvalpreventie- en scheiding zijn speerpunten in het milieubeleid van de gemeente De Wolden. Om de jongste generatie bewust te maken van de noodzaak van afvalscheiding, werkt de gemeente samen met het IVN Consulentschap Drenthe aan het onderwijsproject afval. ‘De vuilnisauto op school’ is een onderdeel hiervan en staat op dit moment op de meeste basisscholen in De Wolden op het lesrooster. Het startmoment is maandag 24 november om 09.00 uur op het Kerkplein in Zuidwolde in bijzijn van wethouder Ank van der Ziel.

Van der Ziel, portefeuillehouder milieu, verwelkomt een aantal klassen van drie basisscholen uit Zuidwolde. De kinderen krijgen tussen 9.00 uur en 12.00 uur in groepjes uitleg over afvalscheiding. Deze toelichting wordt verzorgd door een chauffeur van SITA. De overige veertien basisscholen in De Wolden krijgen de vuilniswagen op bezoek op hun eigen school.

De leerlingen krijgen de gelegenheid om in groepjes de vuilniswagen te bekijken. Ook kunnen de kinderen via de monitoren in de cabine mee kijken wat de chauffeur ziet tijdens het ledigen van de containers. Hierbij is bijvoorbeeld te zien of de groene container wel GFT afval bevat. De jongens en meisjes kunnen vragen stellen aan de vuilnisman over bijvoorbeeld grijs en groen afval. Tenslotte krijgen ze informatie hoe ze veilig een vuilnisauto kunnen passeren. In vijf andere dagdelen worden de overige basisscholen in De Wolden bezocht.

IVN Consulentschap Drenthe heeft ruim 130 leerkrachten in De Wolden een spoedcursus over afval gegeven; hierbij stond centraal hoe zij op een speelse manier lessen over afval kunnen verzorgen. Zo kunnen kinderen zelf van oud papier nieuw papier maken. Ze leren hoe de verschillende afstromen het beste gescheiden kunnen worden, en dat de beste manier om afval te verminderen, is het voorkomen van afval.
Provincie:
Tag(s):