vrijdag, 17. oktober 2008 - 21:08

‘Fout’ geboren of ‘fout’ gemaakt?

Westerbork

In het Herinneringscentrum Kamp Westerbork is vanaf 1 december 2008 tot en met 31 maart 2009 een uitgebreide tentoonstelling te zien over het Interneringskamp Westerbork 1945 – 1948, een nog altijd onderbelicht deel uit de kampgeschiedenis. De expositie bevat unieke brieven en bijzondere persoonlijke verhalen van de ruim 8.000 van collaboratie verdachte mannen en vrouwen die er in deze periode gevangen zaten. Tevens verschijnt er een publicatie en educatief materiaal bij de tentoonstelling, en worden er verschillende themadagen met bijdragen van historici, ooggetuigen, en kinderen van ‘foute’ ouders georganiseerd.

De eerste activiteit omtrent de geschiedenis van het Interneringskamp vindt plaats op donderdag 30 oktober 2008. Op die dag organiseren het Open Archief en het Herinneringscentrum Kamp Westerbork gezamenlijk een themadag over én voor kinderen van ‘foute’ ouders.

’s Ochtends vanaf 10.30 uur zullen Lies Schneiders (COGIS) en Chris van der Heijden – auteur van Grijs Verleden – op initiatief van Het Open Archief aan (klein)kinderen van ‘foute’ ouders een schrijf- en mentale ondersteunende workshop geven. Het Open Archief poogt om zoveel mogelijk levensverhalen van (klein)kinderen van ‘foute’ ouders te verzamelen via een open archief op internet. Het Open Archief wordt daarbij georganiseerd onder de vlag van Stichting Cogis en wordt begeleid door onder andere het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD).

Om 14.00 uur vindt vervolgens een besloten informatiebijeenkomst plaats voor kinderen van ‘foute’ ouders en leden van Stichting Kombi, waarbij medewerkers van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork vertellen over het onderzoek en de tentoonstelling over het Interneringskamp 1945 – 1948. Tevens wordt samen met enkele leden van de Werkgroep Herkenning en Stichting Kombi een presentatie gehouden over onder andere het project Landelijk Steunpunt Gastsprekers WO II-Heden, waarbij oorlogskinderen van alle achtergronden hun verhaal in de klas vertellen. Daarnaast is er de mogelijkheid om een themarondleiding over het Interneringskamp op het kampterrein te volgen, diverse films over het onderwerp te bekijken, en ten slotte onder begeleiding van de conservator het archief over het Interneringskamp in te zien.

’s Avonds is er vanaf 18.15 uur een open thema avond voor belangstellenden over het onderwerp. Hierbij zullen twee kinderen van ‘foute’ ouders, Dirk en Karin Bruggeman – broer en zus – worden geïnterviewd over hun verschillende levenservaringen, en komt historicus en auteur van het boek Grijs Verleden, Chris van der Heijden, een lezing verzorgen. De avond wordt ten slotte afgesloten met een voordracht van drs. Homme Wedman – historicus, documentairemaker en docent aan de Rijksuniversiteit Groningen – die aan de hand van historische film- en televisiefragmenten uit zal leggen hoe de goed – fout verhoudingen in Nederland tot stand kwamen.

Bent u een (klein)kind van ‘foute’ ouders en wilt u de gehele themadag voor én over kinderen van ‘foute’ ouders in het Herinneringscentrum Kamp Westerbork op 30 oktober bijwonen? Of wilt u als belangstellende aanwezig zijn bij de open thema avond op 30 oktober? Meldt u zich dan aan bij het Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Bas Kortholt, onderzoeker.

Wilt u zich alleen aanmelden voor de ochtendworkshop van het Open Archief? Meldt u zich dan aan bij de projectsecretaris van het Open Archief, Ceciel Huitema, telefoon 030 - 296 80 30 of c.huitema@cogis.nl.
Provincie:
Tag(s):