vrijdag, 25. januari 2008 - 10:41

‘Kosten vergrijzing voor gezondheidszorg verkeerd ingeschat’

Tilburg

'De zorgkosten van de vergrijzing worden verkeerd ingeschat en zijn nog verre van duidelijk’. Dat meent hoogleraar Economische aspecten van gezondheid en zorg Johan Polder in zijn onderzoek aan de Universiteit van Tilburg.

Een van de aannames die inmiddels is ontkracht binnen de gezondheidseconomie, is bijvoorbeeld dat de zorgkosten explosief toenemen met de vergrijzing. Onderzoek van Polder wijst namelijk uit dat de kostenstijging niet veroorzaakt wordt door hogere leeftijden op zichzelf, maar door het feit dat steeds meer mensen op latere leeftijd overlijden, waarbij in het laatste levensjaar de meeste kosten worden gemaakt.

Het gaat dus eigenlijk om uitstel van de zorgkosten. Rekening houdend met dit effect, berekende Polder dat de invloed van de vergrijzing op de gezondheidszorg 17% goedkoper uitvalt dan gedacht. Maar daarmee zijn we er nog niet, betoogt de hoogleraar. Vervolgens zou onderzocht moeten worden aan welke ziekten mensen dan minder snel overlijden, aan welke ziekten ze uiteindelijk wel overlijden en wat de kosten daarvan zijn.

Daarnaast is bijvoorbeeld meer inzicht gewenst in verschillen tussen generaties wat betreft hun beroep op de gezondheidszorg en het effect van de voortschrijdende medische technologie op epidemiologische veranderingen. Preventie kost geld. Een ander grijs gebied is de opbrengst van preventieve gezondheidszorg. Anders dan in het regeerakkoord wordt aangenomen, drukt preventieve zorg de zorgkosten niet, omdat gewonnen levensjaren extra zorgkosten met zich meebrengen, aldus Polder.

Aan de andere kant levert preventie ook weer maatschappelijk baten op: naast gezondheid gaat het om bijvoorbeeld een lager ziekteverzuim en hogere arbeidsproductiviteit. Ook die effecten zijn van belang voor het maken van goede beleidsbeslissingen over de gezondheidszorg. Polder pleit verder voor een andere waardering van tijd. 'Tijd is geld' gaat in de zorg maar tot op zekere hoogte op: te veel tijdsbesparing leidt ertoe dat de ziel uit de zorg verdwijnt, zowel voor de zorgvrager als voor de zorgverlener.
Categorie:
Tag(s):