dinsdag, 11. maart 2008 - 8:57

‘Man, doe er wat aan!’

Maastricht

Vrouwelijk talent in de wetenschap nog steeds onvoldoende benut.

Het is nog steeds slecht gesteld met de participatie van vrouwen in de wetenschappelijke top. Dat blijkt uit de posters die het Centrum voor Gender en Diversiteit UM samen met het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren heeft uitgebracht ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag.

Zij hebben deze traditie overgenomen van het vorig jaar afgeronde EQUAL-project ‘Participatie van Vrouwen als Prioriteit voor Wetenschap’. Onder het motto ‘Man, doe er wat aan!’ richten zij zich speciaal op de mannelijke bestuurders in de wetenschap, in wier handen de sleutel tot verandering ligt. De samenstellers van de posters pleiten voor duidelijke streefcijfers en quotering. Bij de overheid en in het bedrijfsleven is dat al effectief gebleken.

De poster ‘Hoeveel vrouwen besturen nu?’ maakt duidelijk dat er in het geheel geen voortgang is geboekt: bij de decanen en directeuren van onderzoeksscholen is het aantal vrouwen sinds de vorige inventarisatie gedaald; bij de CvB’s is het aantal vrouwen gelijk gebleven. Van de 231 posities op strategisch bestuurlijk niveau in de wetenschap worden er slechts 13 door vrouwen vervuld. Dat betekent een percentage van 5,5%. Volgens de onderzoekers is dat veel te weinig, zeker in een tijd waarin meer dan voldoende vrouwelijk talent beschikbaar is.
Categorie:
Tag(s):