donderdag, 31. januari 2008 - 17:04

‘Meer mensen moeten langer doorwerken’

Den Haag

‘Meer mensen moeten doorwerken tot hun 65e. En het scheelt ook als meer mensen langer zouden werken’. Dat zei minister Van der Hoeven donderdag in Nieuwspoort in Den Haag.

Minister Van der Hoeven nam het jaarlijkse rapport in ontvangst uit handen van Angel Gurria van de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Jaarlijks maakt deze organisatie een rapport over de economische situatie in Nederland.

De OESO wijst erop dat sinds de invoering van de AOW, in 1957, de AOW-leeftijd nooit gewijzigd is. Inmiddels is de levensverwachting toegenomen met meer dan zes jaar. Van der Hoeven wil dat meer mensen doorwerken tot hun 65e.

Het scheelt ook als meer mensen langer zouden werken. ‘Anderhalf uur extra per week draagt flink bij aan de arbeidsparticipatie’, zei Van der Hoeven. Een hogere arbeidsparticipatie is op den duur nodig om de economie gezond te houden. Zeker met de vergrijzing op komst, waardoor steeds meer mensen de arbeidsmarkt verlaten, is het nodig de arbeidsparticipatie op peil te houden.

De minister noemde het rapport verplichte kost voor de commissie Bakker, die de regering gaat adviseren over vergroting van de arbeidsparticipatie. Volgens de OESO worden ouderen nu ontmoedigd door te werken door de gunstige WW-regeling en de regeling voor vervroegd pensioen.

De OESO adviseert het kabinet ook om vrouwen te stimuleren te gaan werken. Dat kan door het belastingstelsel aan te passen, zodat het voor vrouwen met deeltijdbanen aantrekkelijker wordt om langer te gaan werken.

Ook kan gekeken worden naar betere regelingen voor naschoolse opvang. De OESO pleit verder voor versoepeling van het ontslagrecht, zodat mensen die nu langs de zijlijn staan makkelijker aan een baan geholpen kunnen worden.
Categorie:
Tag(s):