vrijdag, 28. maart 2008 - 21:42

‘Mooi blijven wonen’ in De Hoogte en Korrewegwijk

Groningen

De gemeente en de corporaties In en De Huismeesters gaan samen met instellingen aan de slag met de volgende fase van ‘Mooi blijven wonen’ in De Hoogte en de Korrewegwijk. Dat doen ze na de uitnodiging die minister Vogelaar deed door het aanwijzen van deze beide wijken voor het project “van aandachtswijken naar krachtwijken�.

Voor dit jaar worden er meerdere projecten op het gebied van ondermeer werk en ouder-kind en multiprobleem gezinnen gestart. De gemeente en de corporaties zien deze activiteiten als een volgende fase in de wijkvernieuwing in beide buurten. Deze komen bovenop de lopende projecten en activiteiten die in het kader van wijkvernieuwing en de afspraken die gemaakt zijn bij het Nieuw Lokaal Akkoord.

“Mooi blijven wonen�: samen er voor zorgen dat het nu en in de toekomst prettig blijft wonen in De Hoogte en de Korrewegwijk. Dit gebeurt door het opknappen en bouwen van woningen, maar ook door aandacht te besteden aan veiligheid, een prettige sfeer in de buurt en goede opvang en mogelijkheden voor kinderen en jongeren. Verder is het van belang dat er winkels in de buurt blijven en dat er buurtcentra zijn waar men elkaar kan ontmoeten. Om nu en in de toekomst mooi te kunnen blijven wonen zijn er projecten en activiteiten gestart in de (sociale) wijkvernieuwing en afspraken gemaakt in het Nieuw Lokaal Akkoord.
Provincie:
Tag(s):