zaterdag, 17. mei 2008 - 13:57

‘Stok achter de deur’ voor gedetineerde jongeren

Amsterdam

Staatssecretaris Albayrak (Justitie) wil dat alle gedetineerde jongeren na afloop van hun jeugddetentie of PIJ-behandeling een verplicht nazorgtraject volgen. In aanvulling op de bestaande mogelijkheden zal zij met nieuwe wetgeving komen om in alle gevallen nazorg in een verplicht kader op te kunnen leggen. De staatssecretaris heeft dit vandaag gezegd bij de opening van de vijfde landelijke Open Dag van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) in jeugdinrichting Eikenstein in Zeist.

De verplichte nazorg biedt een mogelijkheid om jongeren na hun verblijf in een jeugdinrichting langer te begeleiden en zo de kans op recidive te verkleinen. Het verplichte karakter biedt een ‘stok achter de deur’: wie zich onttrekt aan de nazorg kan terug worden geplaatst in de inrichting. De verplichte nazorg is ook van belang, omdat in de praktijk blijkt dat jongeren weinig tot geen gebruik maken van nazorg op vrijwillige basis.

Voor de nazorg aan jeugdgedetineerden wordt voor elke jongere een ‘plan van nazorg’ opgesteld, waarin de verschillende onderdelen, als ook de betrokken instanties, zoals bijvoorbeeld de gemeenten, worden omschreven.

De benodigde wetswijzigingen zullen op korte termijn voor consultatie aan de adviesorganen worden aangeboden. Vooruitlopend op deze wetswijzigingen zullen vanaf 1 april 2009 alle jongeren na hun detentie nazorg worden aangeboden.
Provincie:
Tag(s):