dinsdag, 16. december 2008 - 16:12

‘Vindt u dit normaal?’

Den Haag

‘Vindt u dit normaal?’ is de slogan die terugkeert in de landelijke campagne om agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak te verminderen. De campagne gaat woensdag 17 december van start en wil mensen ervan doordringen dat agressie en geweld tegen deze werknemers onacceptabel is. Dit heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken dinsdag 16 december bekendgemaakt.

De campagne doet een beroep op mensen om zich correct te gedragen, ook tijdens de jaarwisseling. De campagne loopt tot eind januari en bestaat uit advertenties in huis-aan-huisbladen.

Tweederde van de werknemers met een publieke taak had in 2007 te maken met agressie en geweld. Minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) wil dat politieagenten, buschauffeurs en andere mensen met een publieke taak hun werk veilig kunnen uitvoeren én dat zij met respect behandeld worden.

De campagne richt zich op het belang van de publieke taak in onze samenleving. Er is aandacht voor de méns achter de werknemers en de agressie en het geweld waar zij in hun dagelijks werk mee te maken hebben.

Met de slogan ‘Vindt u dit normaal’ wordt een beroep gedaan op mensen om zich te houden aan de regels in de landelijke norm: Agressief of gewelddadig gedrag wordt nooit getolereerd, geef de professional de ruimte om zijn werk te doen en volg de aanwijzigen van de professional op.

In mei 2008 ondertekenden alle ministers en meer dan veertig (koepel)organisaties in de sectoren zorg, onderwijs, openbaar bestuur, veiligheid/justitie, sociale zekerheid, infrastructuur en woningcorporaties deze norm. Bij het tegengaan van deze soort van agressie en geweld hebben de overheid, politie en OM, de werkgevers, de hulpverleners én de burgers een taak te vervullen.

Voor een deel zal de campagne specifiek ingaan op agressie en geweld tegen hulpverleners rond de jaarwisseling. Bij de vorige jaarwisseling hadden veel hulpdiensten hiermee te maken. Om dat dit jaar zoveel mogelijk te voorkomen, roept minister Ter Horst werkgevers en de politie in een brief op om de nodige voorbereidingen te treffen.

Zij vraagt de politie om daadkrachtig te reageren op incidenten en vraagt aan de werkgevers zelf (ook) aangifte te doen bij ernstige overtredingen. Op 2 januari ontvangt de minister incidentenregistraties van de politie en van deze werkgevers.

Het programma veilige publieke taak richt zich, behalve op het voorkomen van agressie en geweld, op het ondersteunen en faciliteren van de werkgevers bij hun veiligheidsbeleid. De werkgevers zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van hun werknemers.

Daarom wordt van hen verwacht dat zij een effectief veiligheidsbeleid hebben, incidenten registreren en reageren op agressie en geweld tegen hun werknemers. Dit kan variëren van het geven van een waarschuwing tot het korten van uitkeringen en het doen van aangifte. Ook moeten zij de schade verhalen op de daders.

Van werknemers wordt verwacht dat zij incidenten melden en de burgers met respect en begrip behandelen. Met het programma wordt daarnaast een bijdrage geleverd aan het effectief en snel kunnen aanpakken van de daders. Het vergroten van de pakkans door bijvoorbeeld het plaatsen van camera’s op de ambulance is daar een voorbeeld van.

Minister Ter Horst wil landelijke afspraken maken over een eenduidige en snelle afhandeling van aangiftes door politie en het Openbaar Ministerie. De politie spant zich al in om aangiftes altijd op te nemen en het OM kan twee keer zo hoge straffen eisen.
Provincie:
Tag(s):