woensdag, 14. mei 2008 - 22:48

Afgebrand gebouw TU-Delft wordt gesloopt

Delft

Aanstaande vrijdag al zal een begin worden gemaakt met de sloop van het afgebrande en deeld ingestorte gebouw van de TU. De brand ontstond dinsdagochtend in de Faculteit Bouwkunde van de Universiteit. Meer berichtgeving over de brand zelf kunt u verder in BlikOpNieuws.nl lezen.

De Gemeente Delft en de brandweer en een gespecialiseerd sloopbedrijf hebben een sloop-plan opgesteld in verband met de aanwezige asbest in de ruïne die is ontstaan. Er zal te allen tijde moeten worden voorkomen dat deze asbest in het milieu terecht komt. Bij metingen bleek dat, waarschijnlijk als gevolg van de instorting, witte asbestdeeltjes op het sportterrein van de TU terecht waren gekomen. Enkele studentenflats die uit voorzorg waren ontruimd zijn inmiddels gecontroleerd op asbest, maar gebleken is dat hiervan geen sprake was. Alle studenten kunnen iniddels hun woning weer in. Ook de overige omwonenden zjin inmiddels weer thuis.

Tijdens een informatiebijeenkomst heeft de TU laten weten dat alle tentamens gewoon kunnen doorgaan, ondanks dat de meeste werkplekken zijn verwoest. De studenten kunnen van huis uit werken, de centrale server waarop alle informatie staat is niet beschadigd.
Provincie:
Tag(s):