vrijdag, 20. juni 2008 - 10:18

Afnemen bloed bij vroege baby's oorzaak bloedarmoede

Leiden

Het afnemen van bloed voor laboratoriumonderzoek bij vroeggeboren kinderen, met een zwangerschapsduur korter dan 32 weken, is de belangrijkste oorzaak voor het ontstaan van bloedarmoede bij deze baby’s. Daardoor is bloedtransfusie nodig met alle risico’s van dien. Het niet meteen, maar juist later doorknippen van de navelstreng zou kunnen bijdragen aan het verminderen van bloedtransfusies.

Dat meldt het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde in haar nieuwste editie van zaterdag 21 juni in een onderzoek naar de bloedtransfusiebehoefte bij vroeggeborenen.

De artsen onderzochten gedurende 10 maanden 253 vroeggeborenen, die na een zwangerschapsduur van 25 tot en met 31 weken ter wereld kwamen. Ruim 50% van de zuigelingen ontving één of meerdere bloedtransfusies. Het onderzoek vond plaats in het Leids Universitair Medisch Centrum en het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Transfusies beperken
Volgens de artsen is het zaak het aantal bloedtransfusies tot een minimum te beperken. Zo bestaat er een klein risico op het overbrengen van virussen die via het bloed overdraagbaar zijn en waarop het bloed wordt getest zoals HIV, Hepatitis B en C en een bepaald soort herpes. Daarnaast kan de zuigeling worden besmet met virussen waarop het bloed niet wordt getest.

Ook wijzen de artsen erop dat bloedtransfusies de vorming van rode bloedlichaampjes onderdrukken en ijzerstapeling kunnen bevorderen. De onderzoekers pleiten ervoor de navelstreng niet meteen door te knippen maar het aanwezige bloed in de streng te gebruiken voor het kind om zo bloedtransfusie te voorkomen.

‘In vele ziekenhuizen wordt in geval bij ernstige prematuriteit vrijwel onmiddellijk afgenaveld om het kind zo snel mogelijk aan de kinderarts over te dragen. Door de navelstreng af te klemmen, of zelfs bewust leegstrijken van de navelstreng richting kind kan echter nog bloed uit de placenta naar het kind stromen.’

De resultaten van de onderzoekers worden gedeeld door de Leidse gynaecoloog dr. S.A. Scherjon en de Rotterdamse verloskundige mw. Y. Smit die in een overzichtsartikel in hetzelfde nummer van het NTvG schrijven dat het afnavelen bij voldragen kinderen het best pas 3 minuten na de geboorte plaats moet vinden en bij te vroeggeboren pas na tenminste 30 seconden.


De studie werd uitgevoerd door arts-onderzoekers mw. drs. K.E.A. Hack en mw. drs. C.M. Khodabux, kinderarts-neonatologen dr. H.A.A. Brouwers en mw. drs. J.S. von Lindern, gynaecologen mw. dr. G.C.M.L. Page-Christiaens en dr. S.A. Scherjon, klinisch chemicus dr. H.J.M. van Rijn, internist-hematoloog mw. prof.dr. A. Brand en stafmedewerker klinisch onderzoek dr. J.A. van Hilten.
Categorie:
Tag(s):