dinsdag, 19. februari 2008 - 15:04

Afronding van project 'aan het water'

Onlangs werd het project 'aan het water' afgerond.In de periode september 2006-september 2007 werden in de Zeeuwse zeehavengebieden van Vlissingen en Terneuzen 35 bedrijven gecontroleerd op het gebied van illegale arbeid en/of belastingen- en premiefraude (loonbelasting- en premieontduiking, uitkeringsfraude e.d).

Naast het Haventeam van politie Zeeland, dat het project leidde, namen de Arbeidsinspectie, de Belastingdienst, het UWV, de Sociale Recherche, Sociale Verzekerings Bank (SVB), Koninklijke Marechaussee, Vreemdelingenpolitie en betrokken gemeenten deel.

Over het algemeen bleek bij genoemde controles de zaken bij de Zeeuwse havenbedrijven keurig in orde te zijn.

Bij één van de grote petrochemische bedrijven bleek echter, tijdens een controle, dat niet onaanzienlijke risico's worden gelopen ten aanzien van veiligheid en beveiliging. De controle werd uitgevoerd tijdens een zogenaamde shut-down (een 'grote schoonmaakbeurt').

Tijdens een dergelijke 'bedrijfsstop' wordt veel extra menskracht ingehuurd (ongeveer 1000 personen). Op dat moment is er sprake van een onoverzichtelijke situatie, waarbij het voor het bedrijf niet duidelijk is wie er op het terrein aanwezig is en/of waar men mee bezig is. Kwaadwillenden zijn in die periode zonder al te veel moeite in staat om ongemerkt en/of onder valse voorwendselen binnen het bedrijfsterrein handelingen uit te voeren die tot allerlei nare situaties (calamiteiten) kunnen leiden. De Arbeidsinspectie heeft naar aanleiding van deze controle in totaal 25 boeterapporten opgesteld.

Door dit project heeft de Arbeidsinspectie besloten zich dit jaar te richten op controles in alle Nederlandse havengebieden van (petrochemische) bedrijven tijdens een bedrijfsstop.
Provincie:
Tag(s):