maandag, 7. januari 2008 - 19:32

Afscheid burgemeester Deetman; "Gewoon weer op de fiets naar de Kneuterdijk"

Den Haag

Geen Hagenaar zal het zijn ontgaan. Wim Deetman nam op 1 januari als burgemeester afscheid van zijn stad. Op oudejaarsnacht, om twaalf uur precies, droeg hij op het Scheveningse strand, de ambtsketen over aan loco-burgemeester Jetta Klijnsma. Zij beloofde goed op de stad te passen, totdat er een nieuwe burgemeester aantreedt.

Op vrijdag 4 januari, met bijna tweeduizend bezoekers in een uitverkochte Dr. Anton Philipszaal, nam Deetman officieel afscheid van zijn elfjarig burgemeesterschap. Hij raakte er zelfs van ontroerd. Iedereen kent Wim Deetman als iemand die onverstoorbaar zijn werk doet en zelden zijn emoties laat zien. Toch stond hij op de bühne met vochtige ogen. Of dat kwam door de mooie muziek van ons trotse Residentie Orkest of van het loflied op hem van het college?

Op de melodie van het officieuze volkslied 'O, O Den Haag,' van Den Haag van Harrie Klorkestein werd Deetman voor het laatst, onder leiding van loco-burgemeester Jetta Klijnsma, toegezongen door de wethouders.
In het ovationeel applaus dat vervolgens opklaterde, gingen de armen van de oud-burgemeester omhoog als na een eclatante etappeoverwinning in de Tour de France.

Jetta Klijnsma overhandige hem een liber amicorum, een vriendenboek geschreven door mensen die nauw met hem hebben samengewerkt. Het boek kreeg de titel 'Op alle bougies vonken', een uitdrukking die hij vaak gebruikte en waar hij mee wilde aangeven dat alles uit de kast moet worden getrokken in het belang van ‘zijn’ Den Haag.

Passend was dat Wim Deetman werd uitgezwaaid tijdens het nieuwjaarsconcert van de gemeente. “Een beter moment had hij niet kunnen kiezen�, zei Pieter Kalbfleisch, bestuursvoorzitter van het Residentie Orkest. “Dit omdat hij als burgemeester van meet af aan ons orkest als het cultureel boegbeeld van de stad heeft gezien.� Als dank daarvoor overhandigde Kalbfleisch hem de erepenning van het Residentie Orkest met bijbehorende bul.

Wim Deetman ontving alle huldeblijken in grote dankbaarheid en niet zonder emotie. “Ik zal het werk voor de stad missen. Grote steden hebben in het begin van de geschiedenis een lift-functie. Mensen trekken er naar toe in de hoop op een beter leven. Steden moeten jong en oud de kans geven zich te ontplooien. Daarom is mijn parool: ‘mensen insluiten en niet uitsluiten’. Ook denk ik met plezier terug aan de mensen in mijn nabije omgeving met wie ik al die jaren zo plezierig heb samengewerkt.

Vanaf nu ga ik weer back to normal. Ofwel gewoon weer met de fiets of de tram naar de Kneuterdijk. Naar de Raad van State. Iets weer heel nieuws beginnen.�
Provincie:
Tag(s):