zaterdag, 19. april 2008 - 13:03

Afspraken over beheer en gebruik brede school Dennenkamp

Renkum

Donderdag 24 april 2008 ondertekenen wethouder Nico Peek namens de gemeente Renkum en de participanten in de brede school Dennenkamp, basisschool Bernulphus, kinderopvang SKAR en stichting Welzijn de Bries, drie belangrijke documenten.

De SKAR en de Bries zijn huurder van een gedeelte van het gebouw en ondertekenen een huurovereenkomst. Basisschool Bernulphus is gebruiker van het gebouw en ondertekent een gebruikerovereenkomst. Daarnaast ondertekenen alle partijen een beheerovereenkomst.

Met een beheerovereenkomst worden gezamenlijk afspraken gemaakt over het technische onderhoud, schoonmaak van het gebouw, onderverhuur aan elkaar en aan derden en andere huishoudelijke afspraken. Als dergelijke praktische zaken goed zijn geregeld, biedt dat een basis voor verdere samenwerking in de toekomst.

Op dit moment bereiden de participanten zich op voor op de verhuizing. Peuterspeelzaal ’t Woelige Hoekje start vanaf dinsdag 22 april in het nieuwe gebouw. Vervolgens trekt de SKAR er in. Tenslotte verhuist basisschool Bernulphus in de meivakantie zodat vanaf 13 mei in de brede school les wordt gegeven. Op vrijdag 6 juni wordt het gebouw officieel geo-pend.
Provincie:
Tag(s):