vrijdag, 29. februari 2008 - 22:17

Aftrap campagne Den Haag schoon

Den Haag

Maandag 3 maart geeft wethouder Rabin Baldewsingh de aftrap voor de Den Haag Schoon!-campagne door met de Den Haag Schoon!-tram naar winkelcentrum Leyweg te rijden.
Onderweg en in het winkelcentrum spoort hij Hagenaars aan om zelf actief een bijdrage te leveren aan een schoner Den Haag. Hij zet zijn woorden kracht bij door maandagochtend met een groot team het winkelcentrum Leyweg een extra schoonmaakbeurt te geven. Het team bestaat uit 50 vegers, veegwagens, hondenpoepzuigers en onkruidverwijderaars.

Met Den Haag Schoon! zet de gemeente in op een veel schonere stad in 2010. Om dit te kunnen bereiken, start een uitgebreide campagne met informatie over wat van een ieder verlangd mag worden. Denk bijvoorbeeld aan het aanbieden van huishoudelijk afval en bedrijfsafval op de voorgeschreven manier; afval scheiden; zorgen dat er geen zwerfafval ontstaat.

Met de campagne wil de gemeente Hagenaars bewuster maken van hun eigen invloed op een schonere stad. Hagenaars worden opgeroepen actief bij te dragen aan Den Haag Schoon! Daarbij is er extra aandacht voor bestaande initiatieven van bewoners, ondernemers, wijkorganisaties, sportverenigingen, scholen, enz. Maar ook ruimte om nieuwe ideeën en initiatieven van de grond te laten komen.
Iedereen kan via www.denhaag.nl/schoon zijn idee om Den Haag schoner te maken laten weten.

De gemeente geeft het goede voorbeeld en zorgt ervoor dat inwoners van Den Haag beschikken over goede voorzieningen. In wijken waar de grijze huisvuilzak wordt opgehaald, bekijken de gemeente en de woningcorporaties waar ondergrondse inzamelcontainers gerealiseerd kunnen worden. De mogelijkheden om afvalbrengstations uit te breiden of te verbeteren worden onder de loep genomen; voor alle afvalbrengstations komen er ruimere openingstijden.
Langs druk belopen routes in Den Haag worden afvalbakken efficiënter neergezet, zodat iedereen zijn afval onderweg makkelijk kwijt kan.
Ook zet de gemeente extra in op een beter resultaat van het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval. De komende twee jaar komen er 100 extra vegers, die poetsteams vormen. Zij helpen bijvoorbeeld met het schoonmaken tijdens of na evenementen en kunnen worden ingezet om troepplekken op te ruimen.

Door anders te werken moet ook resultaat geboekt worden. Onder regie van de gemeente moet effectiever en efficiënter samengewerkt worden met de belangrijkste partners in de openbare ruimte: Vestia, Staedion, HaagWonen, het Haags Werk Bedrijf, de Haagse Milieu Services (HMS), Omnigroen, het Hoogheemraadschap van Delfland, Eneco, HTM en de buurtbeheerbedrijven.
In januari bekrachtigden alle partijen hun inzet door een symbolisch samenwerkingsconvenant te ondertekenen. Een van de eerste dingen die opgepakt worden, is het invoeren het schoonmaken 'van gevel tot en met gevel' in de Schilderswijk en daarna andere delen van de stad. Met deze manier van werken is al een succesvolle proef uitgevoerd in Haagse Hout. Handhaving is een belangrijk instrument om mensen bewust te maken van hun (vervuilend) gedrag. In 2008 worden daarom ook in delen van de stad in de weekenden en 's avonds handhavingsteams ingezet.
Provincie:
Tag(s):