donderdag, 31. januari 2008 - 12:06

Afvalstoffen-heffing in de bus

Alle inwoners van de gemeente Hoogezand-Sappemeer hebben donderdag 31 januari de afvalstoffenheffing en rioolafvoerrecht in de bus gekregen. Elk halfjaar ontvangen de inwoners de aanslag.

Na afloop van elk halfjaar ontvangt u een aanslag over het afgelopen jaar. Op de aanslag vindt u het vastrecht en een overzicht van alle data waarop u afval heeft aangeboden. Naast de afvalstoffenheffing bevat de aanslag, als u rioolaansluiting heeft, ook de heffing voor het rioolafvoerrecht. Ook deze heffing wordt per halfjaar achteraf geheven. De tarieven voor vast recht en de variabele tarieven voor laag- en hoogbouw vindt u in de folder ‘Toelichting halfjaarlijkse aanslag afvalstoffenheffing en rioolafvoerrecht 2007’ die elke inwoner bij de aanslag meegestuurd krijgt.

Tegen de aanslag kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet een bezwaarschrift indienen. Dit kunt u doen bij de heffingsambtenaar van de gemeente Hoogezand-Sappemeer, Postbus 75, 9600 AB Hoogezand. In het bezwaarschrift moet u motiveren waarom u het niet eens bent met de aanslag. Het indienen van een bezwaar schort de betalingsverplichting niet op! Als u uitstel van betaling wilt zolang uw bezwaarschrift in behandeling is, moet u dit in uw bezwaarschrift aanvragen.
Provincie:
Tag(s):