dinsdag, 11. maart 2008 - 20:20

Afwijzing handhavingsverzoek Greenpeace

Zeeland

De provincies Zuid-Holland en Zeeland hebben een verzoek van Greenpeace afgewezen om handhavend op te treden tegen de bouw door Eon van een nieuwe kolencentrale op de Maasvlakte in Rotterdam. De reden voor afwijzing is dat Eon de (voorbereidende) bouwactiviteiten inmiddels zelf grotendeels heeft stilgelegd.

De activiteiten die Eon wel doorzet hebben geen effect op de
nabijgelegen natuurgebieden. Beide provincies nemen over vijf weken een besluit over een vergunning die Eon nodig heeft om de bouw van de centrale te realiseren. Het gaat dan om een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet.

In afwachting van de definitieve Natuurbeschermingswetvergunning
vroeg Eon in januari toestemming om alvast voorbereidende bouwwerkzaamheden te verrichten. Omdat de bouwactiviteiten naar
het oordeel van de provincies geen nadelige invloed hadden voor de
beschermde natuurgebieden oordeelden de provincies dat voor de
bouwfase geen natuurbeschermingswetvergunning nodig was. Volgens
de Raad van State moeten echter ook (voorbereidende) bouwactiviteiten in de overwegingen bij de vergunningverlening worden meegenomen.

Eon heeft inmiddels het leeuwendeel van de bouwwerkzaamheden
stilgelegd. De provincies geven het bedrijf alleen toestemming om een
deel van de 23 meter diepe wand van de bouwput, waarvan de aanleg
al begonnen was, af te bouwen. Voorts is er toestemming om een
koelsysteem van een nabijgelegen chemisch bedrijf om te leggen en
om de bronbemaling van de bouwput voort te zetten.

Deze werkzaamheden hebben naar het oordeel van Zuid-Holland en Zeeland geen invloed op de natuur in de beschermde gebieden . Het acuut
stilleggen van alle werkzaamheden aan de bouwput zou naar het oordeel van de provincies zelfs milieuschade kunnen veroorzaken.

De provincies nemen over vijf weken een besluit over de natuurbeschermings-wetvergunning. Dan wordt bekeken welke invloed
de exploitatie én bouw van de kolencentrale hebben op de nabij- en
verdergelegen natuur.
Provincie:
Tag(s):