donderdag, 8. mei 2008 - 18:56

AID neemt visfuiken in beslag in Oude Meer

Westergeest

Het Visstroperijteam Friesland heeft afgelopen weekend vier visfuiken in beslag genomen die waren uitgezet in het Oude Meer nabij Westergeest. Het vistuig was niet voorzien van de verplichte ontsnappingsringen, zo maakt de Algemene Inspectiedienst (AID) bekend.

Tegen de eigenaar is proces-verbaal opgemaakt voor het plaatsen van fuiken die niet aan de eisen voldoen. De paling die in de fuiken zat, is door het Visstroperijteam vrijgelaten.Vanwege de omvang van de visstroperij in de Friese wateren en meren is het Visstroperijteam Friesland al enige jaren actief. Het team is samengesteld uit medewerkers van de Algemene Inspectiedienst (AID), de politie Friesland, het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) en het Openbaar Ministerie.

Met deze structurele en forse aanpak van de visstroperij in Friesland wordt geprobeerd de stroperij flink terug te dringen en te ontmoedigen. 

Illegaal vistuig en gebruikte vaar- en voertuigen worden altijd in beslag genomen. Overtredingen kunnen uiteindelijk leiden tot boetes die oplopen tot € 16.750. De illegale activiteiten van de visstropers veroorzaken veel schade aan visbestand, natuur en milieu in de Friese wateren.
Provincie:
Tag(s):