dinsdag, 18. maart 2008 - 14:53

'AIVD heeft Mohammed B. verkeerd ingeschat'

Den Haag

De AIVD had meer aandacht moeten besteden aan Mohammed B. Maar ook als dat was gebeurd, zou niet het beeld zijn ontstaan van iemand die betrokken was bij de voorbereiding van een concrete aanslag.

De AIVD heeft in redelijkheid de afweging kunnen maken om díe personen nauwlettend in de gaten te houden ten aanzien van wie het ernstige vermoeden bestond dat zij direct betrokken waren bij de voorbereiding van eventuele aanslagen. Mohammed B. behoorde niet tot die personen.
Vóór 2 november 2004 had de AIVD moeten en kunnen weten dat Mohammed B. zich bediende van de schuilnaam Abu Zubair. Maar ook als ze dat had geweten zou dat geen aanwijzingen hebben opgeleverd voor een concrete dreiging van Mohammed B. richting Theo van Gogh.

Dat zijn enkele belangrijke conclusies die de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) trekt op basis van een onafhankelijk onderzoek naar de afwegingsprocessen bij de AIVD met betrekking tot Mohammed B. en de moord op Theo van Gogh. Minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft het onderzoeksrapport van de CTIVD vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.
Provincie:
Tag(s):