maandag, 14. januari 2008 - 16:57

Aken en Vaals gaan samenwerking intensiveren

Vaals

De Colleges van Burgemeester en Wethouders van Aken en Vaals hebben eind 2007 in een gezamenlijke vergadering afspraken gemaakt over een intensivering van de samenwerking tussen de twee gemeenten. Zij concluderen dat Aken en Vaals onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en elkaar ook veel te bieden hebben.

Afgesproken is onder andere dat gezamenlijk gewerkt gaat worden aan een herinrichting van het gebied rondom de grensovergang, waar volgens beide gemeenten snel iets moet gebeuren. Ook zijn er afspraken gemaakt over de afstemming op het gebied van de woningbouw. In Vaals wonen ongeveer 3000 Duitsers die de rust en kleinschaligheid van Vaals graag combineren met de voordelen van de grote stad. Op het gebied van openbaar vervoer gaan de twee gemeenten proberen een rechtstreekse verbinding te realiseren tussen de Nederlandse busdiensten en het centrum van Aken.

De twee colleges constateren dat de één miljoen toeristen in Aken vooral uit Duitsland komen en de 800.000 toeristen in Vaals vooral uit Nederland. De mogelijkheden en bezienswaardigheden aan de andere kant van de grens blijken in beide gevallen onvoldoende bekend. Afgesproken is dat er gewerkt gaat worden aan het meer en beter promoten van elkaars toeristische mogelijkheden zodat beide gemeenten meer van elkaar kunnen profiteren.

Het college van Aken is bijzonder geïnteresseerd in het concept achter de Brede School in Vaals en zal in 2008 een bezoek brengen aan deze unieke nieuwe voorziening. Verder is afgesproken dat beide gemeenten gaan investeren in meer grensoverschrijdende onderwijsactiviteiten.

Tenslotte zijn er afspraken gemaakt over het bestrijden van drugscriminaliteit en over een gemeenschappelijke rampenoefening. Beide colleges constateren verder dat er nog steeds veel bureaucratische problemen bestaan die een intensivering van de samenwerking in de weg staan en die voor veel burgers in het dagelijks leven een probleem vormen. Zo zorgen de zorgverzekering, belastingwetgeving, burgerlijke stand en andere formaliteiten vaak voor onnodige rompslomp of problemen. Ondanks het feit dat gemeenten daarin niet leidend zijn is afgesproken dat Aken en Vaals samen actiever dan voorheen gaan proberen deze problemen op te lossen.
Provincie:
Tag(s):