donderdag, 23. oktober 2008 - 15:09

Akkoord eurozone over aanpak kredietcrisis

Den Haag

De eurolanden zijn het eens over een gezamenlijke aanpak van de kredietcrisis. De landen zijn bereid te investeren in hun financiële instellingen en garant te staan voor hun banken. Zij stemmen hun maatregelen onderling af.

De eurolanden zullen een extra inspanning doen om de geldstromen tussen de banken en andere financiële instellingen weer op gang te brengen. Dit gebeurt door een deel van de leningen te garanderen die banken en financiële instellingen aan elkaar geven.

Minister-president Balkenende zei na afloop van het overleg in Parijs dat dit heel belangrijk is, omdat ook financieel gezonde banken de afgelopen dagen in toenemende mate grote moeite hadden om aan geld te komen.

Daarom lenen banken ook geen geld meer uit, bijvoorbeeld aan bedrijven die willen inkopen of investeren. Dit is slecht voor de economie als geheel.

Volgens Balkenende ligt het voor de hand dat de eurolanden samen optrekken. 'We delen dezelfde munt, hebben een gemeenschappelijke centrale bank en een bankwezen dat sterk met elkaar is vervlochten.'

Investeren

De landen in de eurozone verklaarden bereid te zijn te investeren in hun financiële instellingen als die door de uitzonderlijke omstandigheden in moeilijkheden dreigen te komen. Ook staan zij garant voor nieuwe leningen aan hun financiële instellingen.

Balkenende verwacht dat een aantal belangrijke landen hierover de komende dagen aankondigingen zal doen.

Volgens hem is geen sprake van een 'blanco cheque' voor de banken en verzekeraars, zij moeten fundamenteel gezond zijn en aan verschillende voorwaarden voldoen. Ook betalen de banken voor de overheidsgaranties.

Afstemming

De maatregelen die de landen nemen, worden onderling en met de Europese Centrale Bank (ECB) afgestemd. 'Zo voorkomen we dat het aanpakken van het probleem in het ene land, nieuwe problemen in andere landen veroorzaakt', zei Balkenende.

Herstel van vertrouwen

'Herstel van vertrouwen gaat niet van de ene op de andere dag' zei de minister-president. 'Maar alle voorwaarden zijn er nu om samen de problemen het hoofd te bieden als de nood aan de man komt.'

Volgens hem gaat het om een preventieve aanpak. 'Alle landen zijn nu vastbesloten om te handelen voordat de volgende dominosteen omvalt.'
Categorie:
Tag(s):