woensdag, 19. maart 2008 - 21:06

Akkoord over 400 hectare LOFAR-gebied

Exloo

De komende jaren krijgt 400 hectare grond nabij Exloo een multifunctionele invulling als gebied voor waterberging, natuurgebied én als het centrale gebied voor de LOFAR-radiotelescoop. De Stichting Astronomisch Onderzoek in Nederland (ASTRON), de provincie Drenthe, Stichting Het Drentse Landschap en het waterschap Hunze en Aa’s hebben voor de financiering hiervan een overeenkomst getekend. Het gebied voor de antennes van LOFAR blijkt uitermate geschikt om te combineren met robuuste natuur en waterberging.

ASTRON begon eind 2003 met de realisatie van LOFAR, een radiotelescoop die signalen opvangt in het lage frequentiegebied. Er zijn toen testvelden aangelegd met de eerste prototypes van de antennes. Binnenkort begint ASTRON met de definitieve bouw van LOFAR. Het project betreft één van de ‘Pieken in de Delta’, zoals opgenomen in de landelijke nota’s. In het gebied ligt een unieke kans dit technisch hoogstaande project te combineren met een robuust hoogwaardig natuurgebied in combinatie met waterberging. ASTRON, de provincie, Het Drentse Landschap en waterschap Hunze en Aa’s hebben de handen ineengeslagen om de realisatie hiervan te financieren. Ook de gemeente Borger-Odoorn en LTO-Noord zijn bij de inrichtingsplannen betrokken.

Het ruime terrein wordt toegankelijk gemaakt voor het publiek door gebruik te maken van de bestaande wegen die het gebied doorkruisen. Met de aanleg van enkele wandel- en fietspaden krijgt het gebied ook een recreatieve functie. Het natte gebied kan in de toekomst plaats bieden aan kwelafhankelijke soorten als de dotterbloem, beekpunge en brede orchis. Het gebied wordt ook geschikt voor rietgans, blauwe kiekendief, watersnip en vlinders zoals bruin zandoogje, oranjetipje en mogelijk de zilveren maan.

De kosten voor aankoop, inrichting en beheer bedragen circa 10 miljoen euro. Een deel daarvan is nodig om de overgang van landbouw naar natuur te financieren. Naast de 2,75 miljoen euro die provinciale staten beschikbaar stellen, dragen ook ASTRON, waterschap Hunze en Aa’s en Het Drentse Landschap financieel bij. Laatstgenoemde partij wordt daarbij geholpen door het VSB-fonds en de Nationale Postcode Loterij.
Provincie:
Tag(s):