dinsdag, 8. januari 2008 - 19:14

Akkoord over FLO voor ambulance-werkers

Groningen

Er is een akkoord bereikt voor medewerkers van de ambulancezorg rond het FLO-overgangsrecht. De FLO-regelingen maakten het mogelijk om eerder te stoppen met werken. Dit akkoord heeft een lange en turbulente geschiedenis. Dit maakt de FNV bekend

In bijgaande nieuwsbrief vindt u het onderhandelingsakkoord voor de aanpassing van het FLO-overgangsrecht, zoals die in de CAR/UWO (gemeentelijke rechtspositie) is opgenomen.

Er komt een eigenstandige cao voor de vier B3 ambulancediensten waarin de CAR/UWO wordt opgenomen met uitzonderingen van de aanpassingen van het FLO-overgangsrecht, zoals opgenomen in het onderhandelaarsakkoord met de bonden.

Alle huidige medewerkers die werkzaam zijn in een bezwarende functie en op 1 januari 2006 50 en ouder waren; en/of op 1 januari 2006 18 of meer dienstjaren in een bezwarende functie hebben gewerkt, behouden recht op de aanspraken van het (huidige) FLO overgangsrecht zoals geformuleerd in de CAR/UWO.

Medewerkers van de betrokken diensten die werkzaam zijn in een bezwarende functie op 31 december 2005 en sindsdien onafgebroken in de bezwarende functie werkzaam zijn geweest, en die niet voldoen aan de eisen in het vorige punt, hebben recht op een compensatiebedrag.
Provincie:
Tag(s):