maandag, 15. september 2008 - 21:48

Akkoord plan dijkverlegging Westenholte

Zwolle

Staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat gaat akkoord met het planontwerp voor het project dijkverlegging Westenholte nabij Zwolle. Dat betekent dat nu duidelijk is wat er de komende jaren precies gaat gebeuren in het gebied. Dit heeft de provincie Overijssel maandag 15 september bekendgemaakt.

Het is het eerste project sinds het vaststellen van Ruimte voor de Rivier-maatregelen in 2006 dat deze mijlpaal bereikt. De staatssecretaris complimenteert de provincie Overijssel met de voortvarendheid waarmee het integrale ontwerp voor de dijkverlegging is ontwikkeld.

Huizinga geeft aan dat door de maatregelen nabij Westenholte het waterpeil in de IJssel bij grote afvoeren ruim voldoende zal dalen om de waterveiligheid te kunnen garanderen. Ook maakt het plan de omgeving aantrekkelijker om te wonen en te recreëren.

Het plan is in nauw overleg met bewoners en betrokkenen opgesteld.
Gedeputeerde Piet Jansen is verheugd over de instemming van de staatssecretaris: “Onlangs gaf de Deltacommissie van oud-minister Veerman nog eens het belang aan van de snelle voortzetting van de Ruimte voor de Rivierplannen. Daarnaast ben ik blij met de grote betrokkenheid van de bewoners bij de planvorming. Ik hoop dat we dat kunnen voortzetten tijdens de realisatie�.

Momenteel lopen de voorbereidingen voor de formele inspraakprocedures rond het bestemmingsplan en de benodigde vergunningen. Als de procedures zijn afgerond kan de daadwerkelijke aanleg beginnen. Naar verwachting is dat in 2010. In 2015
moet het werk helemaal klaar zijn.

Om de IJssel bij Zwolle meer ruimte te geven wordt de dijk in de buurtschap Spoolde nabij Westenholte ongeveer driehonderd meter landinwaarts verplaatst. In de nieuwe uiterwaard worden extra geulen gegraven, die aansluiten op de bestaande geul in de Vreugderijkerwaard.

Door deze maatregelen kan bij hoogwater meer water door de uiterwaard en dus door de IJssel stromen. De dijkverlegging bij Westenholte is een maatregel uit het landelijke programma Ruimte voor de Rivier.
Provincie:
Tag(s):