donderdag, 18. december 2008 - 14:17

Akkoord zorgt voor vertrouwen in de contunïteit van zorg

Na een intensief onderhandelingsproces zijn alle betrokken partijen rond de IJsselmeerziekenhuizen verheugd dat de continuïteit van ziekenhuiszorg in noordelijk en oostelijk Flevoland is gewaarborgd.

Daartoe hebben de IJsselmeerziekenhuizen, de MC Groep, Achmea en het ministerie van VWS, mede namens de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad, een voorovereenkomst gesloten.

Om de overname af te ronden zijn de partijen in afwachting van een beslissing van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op de aanvraag voor balanssteun van de IJsselmeerziekenhuizen en zorgverzekeraar Achmea.

Met de ondertekening van het akkoord onderstrepen de partijen dat zij vertrouwen hebben in de toekomst van de ziekenhuizen na overname door de MC Groep. Gegeven de bijzondere situatie van de regio hebben de betrokken partijen geconcludeerd dat het voortbestaan van een basisziekenhuis in Lelystad niet alleen wenselijk maar ook noodzakelijk is.

Met dit akkoord denken de partijen een goed antwoord te geven op de bezorgdheid die onder patiënten en personeel is ontstaan. De periode van onzekerheid kan snel worden afgesloten en de energie kan worden gericht op het bouwen aan de toekomst.

De continuïteit van zorg in noordelijk en oostelijk Flevoland stond steeds centraal in het onderhandelingsproces tussen de partijen. Doordat de MC Groep uitvoering van het rapport-Lodewick centraal heeft gesteld, hebben alle betrokken partijen vertrouwen in de toekomst van het ziekenhuis.

Dit betekent dat er zowel met betrekking tot de kwaliteit van zorg, de invulling van de staf als de rest van de organisatie vertrouwen is voor de toekomst van de ziekenhuiszorg in de regio.

Door het akkoord blijft er een basisziekenhuis bestaan in Lelystad. De invulling van dit ziekenhuis zal worden gedaan conform de hoofdlijnen van het rapport-Lodewick.

Achmea en de overheden zullen zich met de MC Groep richten op de invulling van het bestuur, zodat goed intern toezicht is gewaarborgd. Tevens heeft de MC Groep de Inspectie voor de Gezondheidszorg gevraagd om het verscherpt toezicht te continueren in het belang van de kwaliteit van zorg.

Zonder de bestuurlijke en financiële inzet van de gemeente Lelystad, provincie Flevoland en het ministerie van VWS was de overname van de ziekenhuizen door de MC Groep onmogelijk geworden. Omwille van de continuïteit en kwaliteit van zorg hebben de overheden in overleg met de andere partijen zich ingezet om surseance van betaling en faillissement te voorkomen.

Indien de NZa het verzoek om balanssteun goedkeurt, zal de bestuurlijke verantwoordelijkheid worden overgedragen aan de MC Groep.
Provincie:
Tag(s):