maandag, 11. augustus 2008 - 10:06

Al 3400 handtekeningen verzameld tegen komst megastallen

Grubbenvorst

Het burgerinitiatief tegen de komst van een megastal in Grubbenvorst heeft al meer dan 3400 handtekeningen opgeleverd. Dit heeft Behoud de Parel bekend gemaakt. Zij startten op 9 mei jl. het burgerinitiatief tegen de komst van een Nieuw Gemengd Bedrijf in Grubbenvorst. Deze megastal zou plaats moeten bieden aan 35.000 varkens en 1,3 miljoen kippen.

Met het binnenhalen van de 3400 handtekeningen is de drempel van 1500 handtekeningen ruimschoots gehaald om dit onderwerp bij Provinciale Staten op de agenda te zetten. Het initiatiefvoorstel van Behoud de Parel stelt dat veeteeltbedrijven in Landbouwontwikkelingsgebieden moeten voldoen aan een aantal voorwaarden, die er kort samengevat op neer komen, dat er een plafond gesteld wordt aan de grootte van het bedrijf, de voedselproductie gericht wordt op de omringende Europese landen en er geen grootschalige agro-industriële be-drijven komen op het platteland.

Behoud de Parel toont zich zeer verheugd over het aantal verzamelde handtekeningen. Op 31 augustus wordt het burgerinitiatief afgesloten, waarna de handtekeningen aan de Provinciale Staten zullen worden aangeboden.
Provincie:
Tag(s):