maandag, 3. november 2008 - 17:20

Albayrak mee op controle illegaliteit

Rotterdam

Afgelopen zaterdag, 1 november 2008, heeft staatssecretaris Albayrak van Justitie een controle op illegaliteit bijgewoond. Zij ging mee met het controleteam prostitutie en mensenhandel van de vreemdelingenpolitie Rotterdam-Rijnmond. Dit heeft het ministerie van Justitie maandag 3 november bekendgemaakt.

De contoles waren gericht op het vinden van illegale werknemers in de prostitutiebranche en op bedrijven waarin mogelijk illegalen worden uitgebuit. 'Het is één van de meest schrijnende vormen van uitbuiting', aldus Albayrak.

De staatssecretaris heeft onlangs aangekondigd haar inspanningen vooral te richten op het uitzetten van criminele illegalen. Als dit niet direct mogelijk is, worden criminele illegalen zo lang mogelijk ten behoeve van de uitzetting of in het kader van het strafrecht vastgezet.

Met de nieuwe maatregelen wordt ingezet op het veiliger maken van de samenleving. Tegelijkertijd heeft zij oog voor de kwetsbare positie waarin bepaalde illegalen zich bevinden. De staatssecretaris wil de uitwassen die voortvloeien uit illegaliteit voor de samenleving en de slachtoffers aanpakken.

Door prioriteit te stellen in de aanpak van illegaliteit in zijn algemeenheid en migratiecriminaliteit in het bijzonder zal de kans op uitbuiting van vreemdelingen verder minimaliseren.

Op 10 oktober jl. hebben de staatssecretaris en de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het convenant politiële vreemdelingentaak 2009 - 2011getekend met de voorzitter van de Raad van Hoofdcommissarissen, dhr. Meijboom.

Hierin zijn afspraken gemaakt om illegaliteit effectief te bestrijden. Bij de inzet van politie krijgen drie prioriteit. Dat zijn criminele vreemdelingen, vreemdelingen die overlast veroorzaken en uitgeprocedeerde en/of illegale vreemdelingen. In het convenant zijn daarnaast afspraken gemaakt over het bestrijden van migratiecriminaliteit, waaronder identiteitsfraude en mensenhandel. Slachtoffers van mensenhandel krijgen extra aandacht.
Provincie:
Tag(s):