woensdag, 23. januari 2008 - 19:42

Alchoholgebruik jongeren belangrijkste aandachtspunt

Zuidhorn

In de gemeente Zuidhorn gaat de komende vier jaar binnen het gemeentelijk gezondheidsbeleid de meeste aandacht uit naar de problematiek van overmatig alcoholgebruik bij jongeren. De gemeente Zuidhorn wil de komende jaren aan de hand van zeven speerpunten vorm geven aan lokaal gezondheidsbeleid. De zeven speerpunten zijn; roken, overgewicht, alcoholgebruik, seksuele gezondheid, depressie en pesten, eenzaamheid en binnenmilieu.

In samenwerking met de politie, Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN), de GGD en de Stichting Welzijn gemeente Zuidhorn wordt de komende jaren een breed pakket aan maatregelen ingezet om het problematisch drinkgedrag onder jongeren te verminderen. Voorbeelden van deze maatregelen zijn thema-avonden voor jongeren en ouders op verschillende locaties, spreekuren voor ouders en jongeren, ondersteuningscursussen voor ouders, actie bij alcoholgerelateerd vandalisme.

Een ander belangrijk aandachtspunt is de onbekendheid met psychosociale stoornissen. Er wordt breed voorlichting gegeven over hoe een psychosociale stoornis, zoals een depressie, is te herkennen, te behandelen en te voorkomen. In de gemeentelijke nota wordt voor de geschetste problemen maatregelen voorgesteld.

De nota Gemeentelijk Gezondheidsbeleid is in samenwerking met de GGD en de overige gemeenten in het Westerkwartier opgesteld.
Provincie:
Tag(s):