donderdag, 14. februari 2008 - 10:08

Alcoholistenhostel leidt tot weinig overlast

Utrecht

Hostel Hogelanden heeft niet of nauwelijks geleid tot overlast in de buurt. De door omwonenden verwachte toename van dronken mensen, rommel op straat en onveiligheid is uitgebleven. Het draagvlak voor het hostel is aanzienlijk toegenomen. Dit zijn conclusies uit het onderzoek naar leefbaarheid en veiligheid in de omgeving van het hostel voor alcoholverslaafden.

Het hostel voor 23 acoholverslaafden is in januari 2007 geopend in de wijk Noordwest. Het onderzoek, de zogeheten eenmeting, is gehouden in het najaar van 2007. Veel omwonenden hebben hun mening over het hostel bijgesteld. Ze zijn nu aanzienlijk positiever. Bijna 60% van de ondervraagden vindt het hostel een goede maatregel. Dat is anderhalf keer zoveel als in 2005 (36%). De samenwerking tussen de omwonenden en de betrokken instanties (zorgaanbieder de Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht, gemeente en politie) in de beheergroep leverde hieraan een belangrijke bijdrage. Deze groep waakt over de veiligheid en leefbaarheid in de omgeving van het hostel.
Provincie:
Tag(s):