dinsdag, 16. september 2008 - 19:34

Alfa-college gaat door met stages voor docenten

Hoogeveen

Ook dit schooljaar gaan docenten van het Alfa-college in Hoogeveen op stage bij bedrijven en instellingen. Het project ‘Docent in bedrijf’, waarbij ruim vijftig medewerkers van het ROC afgelopen schooljaar stage liepen in het bedrijfsleven, was zo succesvol dat besloten is om er een vervolg aan te geven. Het Alfa-college loopt hiermee bovendien voorop in o­nderwijsland. Dat bleek afgelopen week tijdens een evaluatiebijeenkomst van het Alfa-college en de Kamer van Koophandel Noord-Nederland.

De medewerkersstage is een nieuw middel om de aansluiting tussen o­nderwijs en bedrijfsleven te verbeteren. In Hoogeveen zijn veel medewerkersstages gerealiseerd door de goede samenwerking tussen het Alfa-college, de Kamer van Koophandel en bedrijven uit het project ‘ZODAT het netwerkt in Hoogeveen’. De docenten gingen minimaal een week op stage bij een bedrijf. Juist dat aspect is vernieuwend. Bij projecten elders in het land gaan docenten doorgaans korter op stage.

Tijdens de evaluatiebijeenkomst blikten docenten, opleidingsmanagers, directeuren en mensen uit het bedrijfsleven terug op de stages van afgelopen schooljaar. Er zijn duidelijke cultuurverschillen aan te wijzen tussen o­nderwijs en bedrijfsleven, maar de stages zijn in het algemeen als zeer waardevol ervaren. “Ik ben een docent pur sang, een echte theoreticus die direct van de lerarenopleiding in het o­nderwijs is gaan werken. Een stage bij een bedrijf is echt een eye-opener. Dankzij de stages weet je als docent veel beter waar je het over hebt�, zei Jan Veldkamp, docent bij de opleiding Internationale Handel. Hij liep stage bij Kappa in Hoogeveen.

Antje Westerink, HR-manager bij Impress, benadrukte het belang van de stages voor de leerlingen van het ROC: “De docent is een belangrijke schakel tussen de praktijk en de leerling. Hij of zij heeft ook een grote rol in de beeldvorming van de beroepspraktijk bij de leerlingen. Door af en toe in de praktijk te kijken, kan de docent zijn leerling beter voorbereiden op het werk.� Geert Douma van Brink Industrial zag de stages in een groter perspectief: “Ik vind het o­nze maatschappelijke taak om samen met het Alfa-college te werken aan goed o­nderwijs. De docentstages dragen daar aan bij.�

Samen met de Kamer van Koophandel en het Hoogeveense bedrijfsleven zet het Alfa-college de medewerkersstages voort. Daarbij wordt ook o­nderzocht of de rollen omgekeerd kunnen worden: mensen uit het bedrijfsleven die stagelopen bij het Alfa-college. Ook andere medewerkers dan docenten, zoals facilitair medewerkers, managers of directeuren, krijgen mogelijk de kans om stage te lopen bij bedrijven of instellingen. Andere o­nderwijsinstellingen kunnen leren van de ervaringen die in Hoogeveen zijn opgedaan.
Provincie:
Tag(s):